CPC ITC thông báo tuyển dụng năm 2020

07:55 - 18/05/2020  |  1158 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông, cụ thể như sau:

Phòng Tổng hợp

07:55 - 18/05/2020  |  1158 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU