Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:11 - 29/05/2020  |  2274 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 28/5/2020 tại Đà Nẵng, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Cơ  quan Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quang cảnh Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung cùng các đồng chí Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và đồng chí Nguyễn Thành -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc cùng các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cùng 191 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đồng chí Phạm Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung được thành lập tháng 10/2011 là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Tổng công ty. Hiện nay, Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc với 191 đảng viên (chiếm tỷ lệ 58,8% trên tổng số 328 CBCNV đang công tác và sinh hoạt tại 16 Ban chức năng Tổng công ty, Văn phòng Công đoàn và Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung).

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù có những khó khăn nhất định từ nguyên nhân khách quan cùng những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, nhìn về một hướng và sự nỗ lực phấn đấu tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch chung của Tổng công ty trong giai đoạn 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo chi bộ, các Ban chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên; chú trọng đầu tư đưa điện về vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nâng tỷ lệ số xã có điện đạt 100%, tỷ lệ hộ có điện đạt 99,7%, tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 99,6%.

Với sự đóng góp của Đảng ủy Cơ quan, Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu EVN giao, nhiều chỉ tiêu về đích sớm từ 1-2 năm so với lộ trình EVN giao năm 2020. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân toàn Tổng công ty giai đoạn 2016-2019 đạt 9,04%/năm, vượt 0,82% so với KH 5 năm EVN giao (8,22%/năm); giá bán bình quân thực hiện cao hơn kế hoạch EVN giao, nhờ điện năng sử dụng trong ngành du lịch - dịch vụ ở khu vực miền Trung có tốc độ tăng cao hơn công nghiệp, đặc biệt là khu vực Đà Nẵng, Khánh Hòa; tổn thất điện năng giai đoạn 2016-2019 giảm được 1,06%, bình quân mỗi năm giảm 0,35%, về đích sớm 1 năm so với KH EVN giao theo lộ trình; độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2016-2019 đã được cải thiện rõ rệt, về đích sớm 1 năm so với KH EVN giao; tự động hóa lưới điện về đích sớm hơn 1 năm so với KH EVN giao theo lộ trình: 100% (124/124) TBA 110 kV vận hành không người trực, 100% (13/13) Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV; 100% (13/13) Công ty Điện lực đã có hệ thống SCADA lưới điện phân phối; 81,7% thiết bị đóng cắt trung áp được điều khiển xa.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan đã tập trung chú trọng: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng tổ chức Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên. Đồng thời Đảng ủy Cơ quan cũng đã thực hiện có hiệu quả các công tác do Đảng ủy Tổng công ty phát động trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tại đơn vị như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đạt được những kết quả góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh; Chi đoàn được trao tặng giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố và được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Hội Cựu chiến binh được hội cấp trên công nhận đạt danh hiệu “Hội vững mạnh xuất sắc”…

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động với những thuận lợi và khó khăn đan xen như: sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự toàn cầu hóa trong các mối quan hệ kinh tế đa phương của thế giới đối lập với xu thế bảo hộ tại một số quốc gia hùng mạnh; sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, sự biến đổi của khí hậu trên toàn cầu, nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên,... Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu ngành điện, xây dựng các cấp độ thị trường điện trong khi cân đối cung cầu không đáp ứng làm thiếu hụt lớn về nguồn điện trong các năm tới sẽ có tác động không nhỏ đến việc triển khai và thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của Cơ quan Tổng công ty. Trong điều kiện đó, Đảng ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung khẳng định: “Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung với vai trò là cơ quan tham mưu điều hành của Tổng công ty, có vai trò nòng cốt – “đầu tàu” dẫn dắt đối với các đơn vị trong toàn bộ hoạt động của Tổng công ty. Qua Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, tôi rất phấn khởi với những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nét nổi bật là, trong điều kiện khó khăn chung của EVN và Tổng công ty, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo Đảng bộ, tập thể đảng viên, CBCNV Cơ quan đã đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tìm những hướng đi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn… để tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch EVN và lãnh đạo các địa phương giao, đó là đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Chú trọng đầu tư đưa điện về vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; nâng tỷ lệ số xã có điện đạt 100%, tỷ lệ hộ có điện đạt 99,7%, tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 99,6%.

Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sản xuất kinh daonh, đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Có thể nói, những thành quả mà Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Tổng công ty; đồng thời là tiền đề, là động lực to lớn để xây dựng Tổng công ty tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới”.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty với vai trò là cơ quan tham mưu, do đó có trách nhiệm rất lớn. Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các Ban chức năng của Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty sẽ tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Tổng công ty trở thành một doanh nghiệp mạnh, hiện đại, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thân thiện với khách hàng và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, phấn đấu cùng Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà lãnh đạo EVN và các tỉnh, thành miền Trung giao”.

Đại hội tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 9 đồng chí. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới

Đại hội tổ chức lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung vào tháng 6/2020 (trong đó có 17 đại biểu đương nhiên, 24 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội và 02 đại biểu dự khuyết).

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí gồm: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trình Trung Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Lê Duy Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Lê Thị Phương Cẩm.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025

Tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Trình Trung Phương phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Trình Trung Phương bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn các đại biểu tham dự Đại hội đã tín nhiệm và cử chúng tôi tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với niềm vinh dự và trọng trách lớn lao, Ban Chấp hành Đảng bộ xin hứa với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các đảng viên sẽ đoàn kết, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Cơ quan Tổng công ty ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan tham mưu trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan cũng mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự hiến kế của các đảng viên trong đảng bộ để tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tân Bí thư tặng hoa các đồng chí là Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử

Bài: Nguyễn Phượng; Ảnh: Kim Vương

09:11 - 29/05/2020  |  2274 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU