Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi - dấu ấn một nhiệm kỳ

09:05 - 05/06/2020  |  302 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, chèo lái con thuyền Công ty Điện lực Quảng Ngãi gặt hái những thành công, nâng cao hình ảnh của Công ty trong lòng khách hàng. Những thành quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là bước phát triển rất quan trọng làm nền tảng để Đảng bộ Công ty tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi - dấu ấn một nhiệm kỳ

Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ PC Quảng Ngãi lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm năm qua, mạng lưới điện được mở rộng bằng các nguồn vốn đầu tư của địa phương và ngành điện; đến ngày 31/8/2017, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện cấp điện bằng năng lượng mặt trời và diesel cho xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, xã cuối cùng của tỉnh Quảng Ngãi được cấp điện. Đến nay 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 173/173 xã, phường, thị trấn đã có điện; số hộ được dùng điện đạt hơn 99,57% số hộ toàn tỉnh.

Tổng sản lượng điện tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 17,59%/năm, năm 2019 đạt 1.551 triệu kWh, tăng gấp 1,88 lần so với thời điểm năm 2015. Điện bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2019 đạt được 1.075 kWh, tăng 75% so với năm 2015. Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2015, thực hiện 5,21% được giảm dần theo các năm đến năm 2019 thực hiện 3,21%. Doanh thu năm 2015 đạt 1.280,05 tỷ đồng, đến năm 2019 là 2.790,88 tỷ đồng, tăng bình quân 302 tỷ đồng/năm.

Công ty đã đầu tư xây dựng mới từ năm 2015 - 2019 là 231 công trình điện, tổng số vốn đầu tư 588,1 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn 64/66 xã còn lại của tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng tiếp nhận là 1.276,41 km đường dây hạ áp và 153.933 khách hàng; bố trí trên 300 tỷ đồng để sửa chữa, hoàn thiện lưới điện sau tiếp nhận, góp phần hoàn thành chỉ tiêu số 4 về điện. Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo việc làm ổn định cho CBCNV, thu nhập bình quân đầu người luôn tăng hơn so với năm trước; đặc biệt chú trọng về công tác an toàn - vệ sinh lao động, đảm bảo cấp điện đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà.

Đóng điện nghiệm thu công trình hoàn thiện lưới điện tiếp nhận huyện Minh Long năm 2019

Công ty cũng thực hiện tốt các nghĩa vụ công ích, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc gia cam, quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo...; đã xây dựng mới và sửa chữa 10 nhà ở cho người có công với cách mạng và người nghèo vùng sâu, vùng xa; ủng hộ trang thiết bị cho các trường học; thăm, tặng quà, hỗ trợ thiết bị y tế để phục vụ cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ học phí toàn phần cho 01 sinh viên và 01 học sinh nhà nghèo học giỏi; ủng hộ gia đình nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai bão lụt… Tổng số tiền ủng hộ từ năm 2015 - 2019 là 2,3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá: “Cấp ủy và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn phối hợp chặt chẽ, củng cố khối đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, có phong cách dám nghĩ dám làm, luôn có ý thức khơi dậy năng lực nội tại về khả năng đổi mới sáng tạo trong công việc. Do đó nhiệm kỳ vừa qua, nhiều ý tưởng giải pháp sáng tạo được Công ty nghiên cứu triển khai ứng dụng, đem lại nhiều tiện ích, phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng quản lý, kiểm tra giám sát của Công ty. Điều này cũng đã được khách hàng trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy Công ty chú trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cấp uỷ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, nhiệt tình với công tác, xem đây là điều kiện đảm bảo chắc chắn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tự diễn biến - tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW về đánh giá và sàng lọc đảng viên, thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW về nêu gương… Những kết quả tích cực về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa, xây dựng các mô hình làm theo để tập thể và cá nhân phấn đấu thực hiện và đạt hiệu quả cao, được các cấp ghi nhận, biểu dương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, xây dựng văn hóa đảng trong doanh nghiệp.

Đảng uỷ đã quan tâm và thường xuyên chỉ đạo, các chi uỷ, chi bộ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên cùng cấp làm tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng; từ năm 2015 - 2019 đã giới thiệu 200 quần chúng ưu tú theo học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và đã kết nạp 75 đảng viên đạt 150% kế hoạch so với Nghị quyết đã đề ra.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm, từ năm 2015 - 2020, các chi bộ đều đạt “trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 14 Chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 146 đảng viên xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên yếu kém. Đảng bộ Công ty được Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tặng Bằng khen “Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018)”; năm 2015, 2016, 2017, 2018 được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Trong 5 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã được các ngành các cấp tặng thưởng 51 thành tích thi đua các loại trong đó: 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 Cờ thi đua Bộ Công Thương; 07 Cờ thi đua của EVN; 01 Cờ thi đua của EVNCPC; 04 Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Phạm Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy PC Quảng Ngãi (thứ tư từ phải sang) đại diện nhận Khen thưởng tổ chức đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"

Kết quả về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua đạt được là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trước đây, nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự năng động, đoàn kết phát huy năng lực, trí tuệ của tập thể lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục hạn chế khó khăn trong sản xuất kinh doanh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty.

Năm năm qua là chặng đường Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, có nhiều nốt thăng nhưng cũng có nốt trầm. Chặng đường phía trước luôn mở ra cho Đảng bộ Công ty nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Bằng trái tim và khối óc của mình, với khát vọng tiên phong, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước.

Kiều Trinh

09:05 - 05/06/2020  |  302 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU