PC Bình Định: Công tơ đo đếm điện năng đang vận hành đều đáp ứng tiêu chuẩn về đo lường

10:53 - 28/06/2020  |  159 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Vừa qua, thực hiện kế hoạch kiểm tra Nhà nước về đo lường năm 2020, Đoàn kiểm tra gồm các thành viên đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ Bình Định do bà Nguyễn Thị Thi - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với PC Bình Định và các Điện lực trực thuộc về đo lường đối với công tơ điện.
PC Bình Định: Công tơ đo đếm điện năng đang vận hành đều đáp ứng tiêu chuẩn về đo lường

Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn kiểm tra đo lường tỉnh Bình Định

Trong đợt này, Đoàn đã tiến hành kiểm tra về các nội dung như: sự phù hợp của phương tiện đo với quy định của pháp luật về kiểm định, hiệu chuẩn (giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, kẹp chì…); sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ đo lường (kiểm tra ngẫu nhiên công tơ điện tử 01 pha đang sử dụng tại các hộ gia đình để kiểm tra đo lường theo văn bản đo lường kỹ thuật Việt Nam ĐLVN 39:2019).

Tại các đơn vị Điện lực, đoàn kiểm tra ngẫu nhiên công tơ sử dụng tại nhà các khách hàng, kết quả kiểm tra các công tơ đều đảm bảo thực hiện đúng với quy định của pháp luật về kiểm định, hiệu chỉnh, yêu cầu kỹ thuật đo lường. Số công tơ trên đều được kiểm định, và còn hiệu lực kiểm định; các công tơ được kiểm tra sai số đều cho kết quả sai số nằm trong giới hạn cho phép (theo tiêu chuẩn, công tơ điện cấp chính xác 2 được phép sai số là ±2%). Về kiểm tra việc khiếu nại của khách hàng đến chất lượng công tơ, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Điện lực Bồng sơn cho số khách hàng có đơn khiếu nại là sản lượng điện tăng cao bất thường và kết quả kiểm tra cho thấy là công tơ đo đếm điện đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng.Tương tự đối với chất lượng công tơ điện tử 3 pha đang hoạt động qua kiểm tra đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường; các thiết bị đo điện tử chuẩn năng lượng, các thiết bị đo điện tử dò rò chống sét đều có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực theo đúng quy định hiện hành.

Kiểm tra mẫu công tơ tại Trung tâm Phân tích và đo lường chất lượng Bình Định

Trước đó, căn cứ theo thông tư 32 của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc thực hiện kiểm định đối chứng với công tơ điện, hàng năm, PC Bình Định đã gửi 10% trên tổng số công tơ điện tới hạn kiểm định đang vận hành qua Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định để thực hiện kiểm định và trong năm 2020 dự kiến gửi khoảng 6000 công tơ để thực hiện kiểm định đối chứng.

Qua đợt kiểm tra năm nay, các kết luận khách quan, chính xác của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, đơn vị kiểm định độc lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước về các công tơ đo đếm hiện đang vận hành trên lưới điện của PC Bình Định đều đáp ứng đúng các tiêu chuẩn về đo lường điện, sẽ là động lực để CBNV PC Bình Định tiếp tục nỗ lực phục vụ tốt hơn nhằm đáp lại niềm tin của khách hàng, tất cả vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Thành Minh

10:53 - 28/06/2020  |  159 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU