Hiệu quả từ ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng

14:19 - 30/06/2020  |  307 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Phần mềm Hệ thống quản lý Đầu tư xây dựng (ĐTXD) là một hệ thống quản lý thông tin tích hợp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, được triển khai cho tất cả các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) từ tháng 12/2016, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và chất lượng dự án đầu tư xây dựng.
Hiệu quả từ ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng

Giao diện phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng

Phần mềm cung cấp các chức năng, công cụ quản lý, theo dõi, xử lý các công việc trong dự án một cách tổng thể toàn bộ vòng đời của dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư, cho phép kết nối, tích hợp các dữ liệu liên quan công tác đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án.

Dữ liệu về các dự án được thông suốt và đáp ứng nhanh chóng trong toàn Tổng công ty, đồng thời dữ liệu được tổng hợp thống nhất từ các đơn vị quản lý trực tiếp dự án lên tới Công ty, Tổng công ty. Cung cấp các số liệu tổng hợp cô đọng theo từng giai đoạn thực hiện giúp cho các cấp lãnh đạo có các góc nhìn tổng quản về tính hình thực hiện các dự án.

Phần mềm cũng góp phần nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công: Cung cấp các giải pháp và chức năng quản lý hình ảnh giám sát trong giai đoạn thi công nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện của Nhà thầu; cung cấp các ứng dụng giám sát cho các thiết bị di động, nâng cao tính chính xác của dữ liệu trong quá trình giám sát thi công.

Về hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của Tổng công ty, dữ liệu nhà thầu dùng chung đáp ứng mục tiêu quản lý, đánh giá các nhà thầu đã và đang thực hiện các dự án là cơ sở để xét các gói thầu thực hiện trong tương lai; giúp giảm tối thiểu các rủi ro trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho các dự án. Báo cáo thống nhất trong toàn Tổng công ty, các báo cáo sẽ tổng hợp dữ liệu từ đơn vị quản lý dự án đến Tổng công ty.

Danh sách các dự án đầu tư xây dựng

Hệ thống ĐTXD (https://dtxd.cpc.vn) gồm các chức năng chính sau:

 • Kế hoạch vốn: Quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình từ Đăng ký kế hoạch, giao kế hoạch từ đơn vị cấp 3 đến Tổng công ty và ngược lại. Hệ thống tổng hợp quản lý chi phí để tính lũy kế tình hình thực hiện vốn đầu tư so với kế hoạch được giao. 
 • Quản lý thủ tục đầu tư: Quản lý thông tin về các quyết định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quản lý thông tin phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, quản lý thông tin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật....
 • Quản lý đấu thầu, hợp đồng: Quản lý toàn bộ quá trình từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, quản lý thông tin các hợp đồng của dự án.
 • Quản lý chi phí dự án: Quản lý toàn bộ chi phi dự án bao gồm: các chi phí của hợp đồng, các công việc không thông qua đấu thầu, ghi nhận các đợt tạm ứng, thanh toán, quyết toán cho nhà thầu.
 • Quản lý tiến độ: Quản lý các thông tin về tiến độ năm được phê duyệt đối với các công trình nguồn trọng điểm. Quản lý các thông tin theo kế hoạch tiến độ.
 • Thông tin quyết toán dự án: Quản lý thông tin quyết toán dự án như: Ngày, giá trị đề nghị, giá trị quyết toán được duyệt, cơ cấu vốn quyết toán.
 • Quản lý hồ sơ tài liệu: Số hóa tài liệu dự án, phân loại tài liệu, phân quyền cập nhật và sử dụng tài liệu của từng người sử dụng, phòng ban.
 • Giám sát thi công dự án: Đơn vị có thể giám sát nhật ký thi công, hình ảnh thi công, vị trí thi công, thời gian thi công do tư vấn giám sát cập nhật.
 • Kho dữ liệu nhà thầu: Tập hợp toàn bộ thông tin về đấu thầu, quá trình tham gia thầu, quá trình thực hiện hợp đồng đối với các nhà thầu tham gia vào các gói thầu của EVN. Các đơn vị sẽ được quyền khai thác các thông tin tại kho dữ liệu nhà thầu phục vụ cho công tác lựa chọn nhà thầu tại đơn vị mình.
 • Quản lý đánh giá chất lượng nhà thầu: Cho phép hàng năm hoặc khi kết thúc hợp đồng đơn vị quản lý dự án đánh giá chất lượng các nhà thầu theo quy định của EVN trên phần mềm.
 • Chức năng Điều hành: Là các chức năng hỗ trợ công tác điều hành trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý và theo dõi các công việc trong công tác điều hành thực hiện dự án.

Phần mềm gồm nhiều phân hệ được thiết kế giao diện quy chuẩn, sử dụng công nghệ Web tiên tiến, phạm vi sử dụng rộng, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, cập nhật thông tin, phân tích, tính toán, tổng hợp số liệu. Hỗ trợ tốt cho người dùng với tính thân thiện và tiện dụng.

Hiệu quả về quản lý

Phần mềm là công cụ quản lý áp dụng thống nhất công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng CNTT, giúp lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị, các phòng, ban chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo, điều hành và giám sát tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đồng thời cập nhật các thông tin lãnh đạo các đơn vị đôn đốc tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả điều hành, hiệu của đầu tư các công trình, dự án.

Cán bộ trực tiếp quản lý dự án dễ dàng theo dõi, xử lý các công việc một cách tổng thể toàn bộ vòng đời của dự án thông qua các chức năng phần mềm, đặc biệt đối với công tác quản lý hồ sơ dự án với số lượng các hồ sơ lớn, khi mà các đơn vị đang quản lý thủ công, việc tổng hợp, thống kê gặp nhiều khó khăn.

Hiệu quả về kinh tế

Đưa phần mềm vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng các dự án, là tiền đề cho việc tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay thế, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành sau này. Việc thực hiện không đúng với thiết kế và quy trình chất lượng sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn về mặt kinh tế.

Kho dữ liệu nhà thầu và công tác chấm điểm đánh giá nhà thầu thống nhất trong toàn EVN, giúp cho Tổng công ty, các đơn vị khi lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án có thêm các thông tin, chất lượng, quá khứ làm với các dự án trong EVN của các nhà thầu nộp hồ sơ, từ đó nâng cao được việc lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt.

Giảm việc quản lý và lưu trữ tài liệu bằng file excel, bản giấy… nên giảm được nhiều chi phí trực tiếp (in ấn, thiết bị lưu trữ,...) cũng như các chi phí gián tiếp (thời gian, tiến độ thi công,..).

Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng là yếu tố quyết định cho việc phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt trong thời điểm đất nước tham gia hội nhập nhiều nền kinh tế mạnh của khu vực và thế giới. Với điện năng, là loại mặt hàng đặc biệt gắn với toàn bộ hoạt động xã hội, để nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và dồi dào cho đất nước, việc nâng cao chất lượng các công trình trong quá trình đầu tư xây dựng được coi là một trong những yếu tố quan trọng và tiên quyết. Đến nay, sau thời gian ứng dụng phần mềm ĐTXD vào công tác quản lý dự án, CPC IT đã tin học hoá công tác quản lý Đầu tư xây dựng, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý dự án đảm bảo triển khai xây dựng dự án đúng tiến độ và chất lượng của EVNCPC. Hiệu quả mang lại của phần mềm đã và đang đóng góp rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án CNTT tại CPC IT nói riêng cũng như các dự án xây dựng công trình điện tại EVNCPC nói chung.

BP.KHVT CPC IT

14:19 - 30/06/2020  |  307 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU