Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:27 - 26/06/2020  |  1551 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 26/6/2020 tại Đà Nẵng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho 1.259 đảng viên từ 14 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Điện lực Việt Nam có đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN tham dự Đại hội.
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miển Trung khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIII; kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, khách quan, toàn diện trên từng lĩnh vực; nhận rõ những thành tựu, cũng như những hạn chế, yếu kém, đánh giá nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới, cũng như những năm tiếp theo. Đại hội chọn chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng khu vực miền Trung và Tây Nguyên” làm kim chỉ nam hành động của Đảng bộ trong suốt nhiệm kỳ đến”.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày tại Đại hội đã tổng kết toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhấn mạnh những thành tích nổi bật Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng và các nhiệm vụ chính trị khác. 

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 1.259 đảng viên, gồm 1.203 đảng viên chính thức và 56 đảng viên dự bị. Đảng bộ được tổ chức thành 14 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 06 đảng bộ cơ sở và 08 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, 93 Chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Hằng năm, Đảng bộ đều tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng quy định; kết quả không có đảng viên thoái hóa biến chất hoặc vi phạm pháp luật Nhà nước phải xử lý kỷ luật; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trình bày Báo cáo chính trị

Về kết quả sản xuất kinh doanh, Đảng ủy đã tập trung đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo toàn EVNCPC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD do Đại hội khóa XIII đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu của EVNCPC đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu về đích sớm từ 1-2 năm so với lộ trình EVN giao năm 2020; sản xuất kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của chủ sở hữu; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; việc làm cho người lao động được đảm bảo và thu nhập CBCNV ngày càng được cải thiện.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 EVNCPC thực hiện 19,303 tỷ kWh, ước thực hiện năm 2020 là 20,840 tỷ kWh, gấp 1,54 lần so với năm 2015 (13,569 tỷ kWh). Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 8,96. Các chỉ tiêu độ giảm tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố lưới điện… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đề ra; chất lượng điện ngày càng được cải thiện, dịch vụ khách hàng được nâng cao.

Trong 05 năm 2015 - 2020, EVNCPC đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển và hoàn thiện hệ thống lưới điện; tập trung đầu tư tự động hoá lưới điện 110kV và lưới điện phân phối, xây dựng trung tâm giám sát điều khiển phục vụ vận hành trạm biến áp 110kV không người trực; nâng cấp cải tạo lưới điện các thành phố, thị xã, nhất là đối với lưới điện nông thôn tiếp nhận từ các địa phương; chú trọng đầu tư để cấp điện cho các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn; góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Với những nỗ lực trong việc đầu tư cấp điện, đến nay, EVNCPC đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,7% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia với tổng số khách hàng sử dụng điện hơn 4,3 triệu hộ dân.

Một trong những điểm sáng của Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua là công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ thông tin và ứng dụng CMCN 4.0 đã đạt được nhiều bước tiến mới. Được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu EVN trong việc đổi mới công nghệ, nhiệm kỳ qua, EVNCPC luôn quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, EVNCPC đã ứng dụng thành công công nghệ sửa chữa thiết bị điện và lưới điện đang mang điện (sửa chữa hotline), hoàn thành sớm hơn kế hoạch EVN giao 02 năm; đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV tại 13/13 Công ty Điện lực; 124/124 trạm biến áp 110kV đã chuyển sang hoạt động không người trực; nghiên cứu, sản xuất thành công công tơ điện tử và phát triển các công nghệ đo đếm hiện đại. Đến nay 100% khách hàng sử dụng công tơ cơ đã được ghi chỉ số bằng thiết bị di động thông minh. 

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, EVNCPC quan tâm thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội - từ thiện, chăm lo phụng dưỡng chu đáo các Mẹ VNAH, thăm các thương binh nặng và gia đình liệt sỹ; hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ nhân dân các xã vùng sâu vùng xa; đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội khác do ngành và các địa phương phát động; xây dựng nét văn hóa đẹp về một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Nhìn chung, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung đã phát huy tốt truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất, đã tạo dựng được niềm tin, động viên được sức mạnh tổng hợp của tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do Thành ủy Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Với những thành tích đạt được, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty nhiều năm liền được công nhận vững mạnh xuất sắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, nêu một số thành tích nổi bật, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các khó khăn vướng mắc để Đại hội thảo luận, tìm giải pháp. Đại biểu cũng đã tích cực tham gia thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Dự thảo Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty; thống nhất với các nội dung trong báo cáo chính trị tại Đại hội, ghi nhận và biểu dương về các thành tích Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân các địa phương, đặc biệt thời gian gần đây đã tích cực ứng dụng và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí ghi nhận Tổng công ty đã có nhiều đóng góp, đặc biệt trong việc chủ động đầu tư xây dựng hạ tầng điện tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của thành phố. Trước nhiệm kỳ đến của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung, đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng: “Tôi tin tưởng rằng, với phương châm Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển mà toàn Đảng bộ đã xác định, cùng với nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên và người lao động, sự lãnh đạo trực tiếp của EVN và Thành ủy Đà Nẵng, sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư, các Phó Bí thư đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trương Thiết Hùng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngô Tấn Cư, đồng chí Nguyễn Bình Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Vân được bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung.


  BCH nhiệm kỳ mới chụp lưu niệm với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 09 đồng chí và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều chỉ tiêu và giải pháp quan trọng, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy Đà Nẵng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại diện các tổ chức cơ sở đảng và Đoàn Thanh niên EVNCPC trình bày tham luận tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội

Tặng hoa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa cũ không tham gia cấp Ủy khóa mới

Nguyễn Đình Vỹ (Ảnh: Đăng Đệ)

17:27 - 26/06/2020  |  1551 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCCC: Một năm đầy thử thách

CPCCC: Một năm đầy thử thách

08:19 - 15/12/2020  |  3019 lượt xem