PC Phú Yên: Về đích trước một năm nhiều chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020

09:52 - 01/07/2020  |  193 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Đến cuối năm 2019, PC Phú Yên đã thực hiện về đích trước một năm nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 EVNCPC giao.
PC Phú Yên: Về đích trước một năm nhiều chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020

Ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV EVNCPC, Tổ trưởng Tổ công tác giám sát tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Tổ công tác giám sát tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVNCPC tại tỉnh Phú Yên vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Giám đốc PC Phú Yên Thái Minh Châu đã giới thiệu vài nét tổng quan về PC Phú Yên, về số lượng CBCNV, khối lượng lưới điện hiện đang quản lý vận hành cũng như việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 EVNCPC giao. Theo đó, đến cuối năm 2019, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng, chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, kết nối SCADA các thiết bị đóng cắt và thực hiện TBA 110kV không người trực, chỉ số tiếp cận điện năng… của PC Phú Yên đã đạt và vượt kế hoạch 5 năm 2016-2020 EVNCPC giao. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm một cách sâu rộng, sát thực của PC Phú Yên; là kết quả mang lại của các đề án nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý kỹ thuật, chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Trong 5 năm qua, PC Phú Yên phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn thách thức khi lưới điện còn rách nát do mới hoàn thành tiếp nhận điện nông thôn,; ấn nạn trộm cắp điện, tổn thất điện năng đang là đề tài nổi cộm, sự biến động của kinh tế trong tỉnh đã tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ kinh doanh cung ứng điện của Công ty, hay là lưới điện bị đánh gục bởi các cơn bão lũ, giông sét, làm hư hại nặng nề… Mặc dù vậy, nhưng với tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa chương trình hành động hàng năm của các đơn vị, định hướng hành động của Ban lãnh đạo Công ty, PC Phú Yên đã đạt được kết quả đáng khích lệ, vị trí thi đua của Công ty đã được cải thiện, vươn lên top 5 trong EVNCPC vào năm 2019. Điển hình, sản lượng điện thương phẩm đến năm 2019 hơn 881 triệu kWh, tăng hơn 3% so với kế hoạch đến năm 2020 EVNCPC giao, với mức tăng trưởng bình quân 8%/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng đến cuối năm 2019 ở mức 5,18%, trong khi kế hoạch đến năm 2020 ở mức 5,4%; thời gian mất điện trung bình là 301 phút/khách hàng, giảm hơn 60 phút/khách hàng so với kế hoạch năm 2020, giảm gần 1000 phút/khách hàng so với thực hiện năm 2016; hoàn thành kết nối 100% thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển hệ thống điện Phú Yên và 100% TBA 110kV vận hành ở chế độ không người trực; tỷ lệ hóa đơn thanh toán tự động, không dùng tiền mặt đạt trên 36%; thời gian tiếp cận điện năng trung bình rút ngắn còn 2,5 ngày/công trình cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua TBA chuyên dùng; điểm hài lòng của khách hàng được 8,27/10 điểm, tăng hơn 2,26 điểm so với thời điểm trước đó…

Giám đốc PC Phú Yên Thái Minh Châu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2020

Ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV EVNCPC, Tổ trưởng Tổ công tác giám sát tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 đánh giá cao những kết quả đạt được của PC Phú Yên trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và đề nghị PC Phú Yên phát huy những thế mạnh của mình, cải thiện tốt hơn nữa các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của mình. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh mong muốn PC Phú Yên quan tâm nhiều hơn nữa vào thi đua hàng quý, hàng năm của đơn vị trong EVNCPC bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao để vươn lên vị trí cao hơn so với kết quả đạt được trong năm 2019 vừa qua.

Nhân đây, PC Phú Yên cũng kiến nghị EVNCPC đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đường dây và TBA 110kV trên địa bàn tỉnh Phú Yên, vừa để giảm bán kính cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy; vừa để đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió được bổ sung vào quy hoạch và đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên như Nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) và điện gió xanh Sông Cầu (200MW), NMĐMT Thành Long (50MWp), NMĐMT Phú Yên (100MWp)… hay mới đây là cụm Nhà máy điện gió Bắc Phú Yên và Tuy An (tổng công suất 350MW), NMĐG Sơn Hội (100MW).

Ngọc Toàn

09:52 - 01/07/2020  |  193 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU