Đảng bộ PC Gia Lai: Chú trọng công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên

16:25 - 01/07/2020  |  190 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Phấn đấu phát triển đảng viên đạt 4% so với số đảng viên có từ đầu nhiệm kỳ, đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng về công tác xây dựng Đảng đã được biểu quyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PC Gia Lai khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để hoàn thành chỉ tiêu đó, việc chú trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn để phát triển đảng viên là một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.
Đảng bộ PC Gia Lai: Chú trọng công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên

Các học viên được trao giấy chứng nhận kết thúc khóa học

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ PC Gia Lai đã kết nạp 88 đảng viên (đạt 8% so với đảng viên có từ đầu năm), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ PC Gia Lai lên 272 đảng viên, biên chế sinh hoạt tại 21 Chi bộ trực thuộc. Để công tác phát triển Đảng viên đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, hàng năm, Đảng ủy Công ty đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng để kết nạp, đồng thời giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Việc giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng cho quần chúng luôn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, những quần chúng ưu tú có động lực, chí hướng phấn đấu và tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đủ điều kiện xem xét, chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Mới đây, từ ngày 22-25/6/2020 Đảng bộ PC Gia Lai đã cử 14 quần chúng ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2020 do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức. Kết thúc khóa học, các học viên đều có bài thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi. Khóa học là bước tiền đề cho quần chúng vận dụng lý luận đã được tiếp thu vào thực tế công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ PC Gia Lai đã điều chỉnh giảm tỷ lệ kết nạp xuống còn 4% để phù hợp với tình hình hiện nay đồng thời chú trọng hơn về chất lượng đảng viên.

Bích Thuận

16:25 - 01/07/2020  |  190 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU