Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

11:01 - 02/07/2020  |  277 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 29/6/2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Đại hội

Toàn thể 191 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty về tham dự Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc và đảng viên đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Phan Văn Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tổng quát là: tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất kinh doanh và cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội-an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2020-2025.

Đồng chí Trần Quang Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Về mục tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm hằng năm trên 7,5% và đến năm 2025 đạt trên 01 tỷ kWh; tổng doanh thu trên 8.000 tỷ đồng và năm 2025 đạt trên 1.900 tỷ đồng. Đến năm 2025, tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối dưới 4%; độ tin cậy thực hiện dưới 300 phút; 100% hệ thống đo đếm của khách hàng được đo xa và tỷ lệ thu tiền điện hằng năm đạt 100%; tiếp tục nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, thực thi văn hóa doanh nghiệp theo các tiêu chí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, hằng năm phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 10-15% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; tỷ lệ cán bộ, đảng viên và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trên 95%, có 3-5% cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Đại biểu tham dự Đại hội

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên và người lao động được tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đăng ký rèn luyện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; phấn đấu kết nạp từ 40 trở lên.  Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Chính - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao sự đóng góp của Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị vào thành tích của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ kết quả đó, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị đã tạo ra sự đoàn kết trong Đảng để phát triển không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và nhu cầu sử dụng điện của người dân, trong đó chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng không ngừng được hoàn thiện đã làm tăng thêm sự hài lòng của khách hàng hàng sử dụng điện đối với ngành điện.

Đồng chí Hồ Văn Chính - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí: Phan Văn Vĩnh, Trần Quang Đông, Nguyễn Đăng Phi. Đồng chí Phan Văn Vĩnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Quang Đông bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đăng Phi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Bầu cử tại Đại hội

BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025​

Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

T.N

11:01 - 02/07/2020  |  277 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU