PC Quảng Bình được tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019

14:26 - 02/07/2020  |  178 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Sáng ngày 30/06/2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp lần 1/2020, giới thiệu, phổ biến một số chính sách thuế. Đại diện lãnh đạo PC Quảng Bình cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, kế toán doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã tham dự.
PC Quảng Bình được tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019

Hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã được nghe giới thiệu một số nội dung chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành năm 2020: Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bà Phạm Thị Duyên Hải - Phó phòng Tài chính kế toán PC Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo PC Quảng Bình và các đại diện doanh nghiệp đã  phản ánh các nội dung vướng mắc về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, thuế GTGT, TNDN, chuyển lỗ, thuế tài nguyên, phí BVMT về hóa đơn và hóa đơn điện tử…Những câu hỏi nêu tại hội nghị đã được đại diện các phòng chức năng và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh giải đáp thỏa đáng và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các doanh nghiệp.

Trong dịp này, PC Quảng Bình vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng vì đã có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm năm 2019. Phát huy truyền thống của một doanh nghiệp lớn của tỉnh, nhiều năm qua, PC Quảng Bình đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh và đã đạt những tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện nộp ngân sách Nhà nước. Công ty luôn nhận thức được hoạt động nộp thuế là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm quan trọng trong công tác kinh doanh của doanh nghiệp, khẳng định sự minh bạch và tuân thủ việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước sẽ giúp quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm đúng chế độ sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ. Mỗi khi chính sách thuế có sửa đổi, bổ sung, Công ty kịp thời nắm bắt để triển khai thực hiện, giảm thiểu được những sai sót không đáng có. Không chỉ các loại thuế doanh nghiệp mà đối với thuế thu nhập cá nhân, Công ty đã thông báo về từng người lao động các chính sách mới của thuế, thực hiện đầy đủ kê khai để người lao động thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước.

Bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng

Năm 2019, Công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 41,754 tỷ đồng, tăng 16,38% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 2,329 tỷ đồng so với kế hoạch, trở thành một trong những doanh nghiệp trọng điểm đóng góp lớn nguồn thuế cho tỉnh Quảng Bình. Trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty đã nộp 10,131 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước năm 2020, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hương Nguyên-Thương Thương

14:26 - 02/07/2020  |  178 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU