Đảng bộ PC Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

10:29 - 03/07/2020  |  204 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Vừa qua, Đảng bộ PC Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, cựu chiến binh và lực lượng tự vệ trong đơn vị. Chuyên đề do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn – nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng thực hiện.
Đảng bộ PC Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Đảng bộ PC Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Với cách truyền đạt lôi cuốn và liên hệ thực tiễn những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng… Chuyên đề đã mang lại những kiến thức thực tiễn cho các đảng viên về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Sau nội dung chuyên đề, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng trình bày các vấn đề về biển đông, phân tích các giải pháp đấu tranh hòa bình mà Việt Nam chủ trương thực hiện với các nước nhằm góp phần giữ gìn nền hòa bình khu vực nhưng vẫn khẳng định vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Lê Hồng Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách quốc phòng an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thấm nhuần tư tưởng của Bác để cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Đồng thời, thông qua sinh hoạt, đề nghị các đồng chí nhận thức đầy đủ, thể hiện chính kiến, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; đặc biệt, tích cực rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng”.

Anh Trần

10:29 - 03/07/2020  |  204 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU