Công an Quảng Trị kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:28 - 09/07/2020  |  95 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện thông báo số 86/TB-PCCC ngày 25/6/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị (PC07) về việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ((PCCC&CNCH), từ ngày 01/7 - 02/7/2020, PC07 đã phối hợp với PC Quảng Trị tiến hành kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại các trạm biến áp 110kV.
Công an Quảng Trị kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

PC07 kiểm tra hồ sơ phòng cháy chữa cháy tại trạm biến áp 110kV Tà Rụt

Theo đó, PC07 đã tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH của cơ sở; việc thực hiện trách nhiệm PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ sở; việc chấp hành các nội quy, quy định của Luật, Nghị định, Thông tư về công tác PCCC&CNCH. Trong đó, PC07 tập trung kiểm tra vào nội dung các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC&CNCH, thoát nạn tại cơ sở; quy định phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC&CNCH trong các cơ sở, tổ chức lực lượng PCCC&CNCH, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở; kiểm tra việc quản lý và sử dụng hệ thống điện, chống sét; kiểm tra việc lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ sở, các hệ thống giao thông cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, phương tiện PCCC&CNCH khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, hệ thống báo cháy tự động; kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH của cơ sở; kiểm tra hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu các công trình trạm biến áp 110kV…

Qua kiểm tra thực tế, PC07 đánh giá các trạm biến áp 110kV đã niêm yết đầy đủ nội quy PCCC&CNCH, tiêu lệnh chữa cháy, các biển cẩm lửa, các biển hướng dẫn thoát hiểm, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy đảm bảo trực quan, rõ ràng. Kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, quan trọng, dễ xảy ra cháy nổ và hệ thống báo cháy tự động; kiểm tra trang bị phương tiện chữa cháy đầy đủ, các bình chữa cháy còn khả năng chữa cháy, nguồn nước chữa cháy bên trong các đơn vị đầy đủ, các hướng thoát nạn trong cơ sở; giao thông bên trong các cơ sở đều đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt động và triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi cố sự cố cháy nổ xảy ra…

Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận, các trạm biến áp 110kV thuộc PC Quảng Trị đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH; chấp hành tốt các nội quy, quy định của Luật, Nghị định, Thông tư... về công tác PCCC&CNCH; người đứng đầu các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện tốt trách nhiệm về PCCC&CNCH. Đồng thời PC07 yêu cầu đơn vị quản lý các trạm biến áp 110kV cần lưu ý quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt không để xảy ra cháy nổ.

Hoài Thanh

14:28 - 09/07/2020  |  95 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU