PC Quảng Bình: Hoàn thành các chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng quý 2 năm 2020

08:34 - 22/07/2020  |  166 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Quý 2 là quý then chốt, quyết định sự thành công của công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) trong năm 2020 của toàn Công ty. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong quý 2/2020, PC Quảng Bình đã kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.
PC Quảng Bình: Hoàn thành các chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng quý 2 năm 2020

Nghiệm thu công trình chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực trung tâm huyện Bố Trạch năm 2020

Với mục tiêu trong quý 2 là thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng 10 công trình (08 công trình giao lần thứ nhất và 02 công trình giao lần thứ hai), lãnh đạo PC Quảng Bình đã ráo riết tổ chức các cuộc họp giữa các phòng, ban Công ty và các đơn vị nhà thầu để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các bên, yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch chi tiết về tiến độ, cam kết thời gian hoàn thành.

Tại các cuộc họp, ông Vũ Thanh Phong - Phó Giám đốc PC Quảng Bình yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm để cùng nhau thực hiện. Công ty đề nghị các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho công trình, lập kế hoạch cắt điện theo tuần, tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục (tiến độ cấp 3) phù hợp với các mốc thời gian. Công ty cũng chủ động làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục đơn giản; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và điện lực để tháo gỡ khi gặp các vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Các phòng ban Công ty họp bàn đẩy nhanh tiến độ công trình quý II/2020

Với sự nỗ lực vượt bậc, trong quý 2/2020, PC Quảng Bình đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng 10 công trình (lũy kế) đúng như kế hoạch, bao gồm các công trình: khai thác tối ưu hiệu quả vận hành lưới điện đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Tuyên Hóa và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện tỉnh Quảng Bình năm 2019; chống quá tải, giảm tổn thất điện năng (TTĐN) lưới điện khu vực huyện Quảng Ninh năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực trung tâm huyện Lệ Thủy năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực thị xã Ba Đồn năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Quảng Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực trung tâm huyện Bố Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực Tây Bắc huyện Bố Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Tuyên Hóa năm 2020; xây dựng nhà trực tại phường Quảng Long để làm trụ sở làm việc cho đội và 1 tổ sản xuất. Việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vượt tiến tiến độ đề ra đã sớm phát huy hiệu quả đầu tư của công trình, đặc biệt là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chống quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng này đối với các khu vực được đầu tư.

Chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Tuyên Hóa năm 2020

Đến ngày 30/6/2020, giá trị thực hiện công tác ĐTXD đạt 55,888 tỷ đồng (đạt 58,1% kế hoạch năm); giá trị lên phiếu giá đạt 39,143 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 32,81 tỷ đồng.

Trong quý 3 năm 2020, PC Quảng Bình sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác ĐTXD với các mốc tiến độ cần đạt như: lũy kế số công trình hoàn thành trong quý 3 phải đặt ra mục tiêu ≥ 16/22 công trình ( ≥ 75% công trình; mục tiêu lên phiếu giá, giải ngân 75%; triển khai sớm công tác chuẩn bị ĐTXD năm 2021 để ngay từ đầu năm sau triển khai thi công...

Với sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc của lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trực thuộc là cơ sở để năm 2020 PC Quảng Bình sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác ĐTXD do EVNCPC giao.                         

Thanh Hà -Văn Duẩn

08:34 - 22/07/2020  |  166 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU