EVNCPC: 10 CBCNV được luân chuyển để đào tạo, tạo nguồn cán bộ

14:50 - 09/09/2020  |  1902 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, với mục đích tăng cường, hỗ trợ cho các đơn vị thành viên và tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ có cơ hội thử thách và trưởng thành qua thực tiễn ở cơ sở, ngày 03/9/2020, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp về công tác luân chuyển CBCNV thuộc các Ban và đơn vị, do Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chủ trì.
EVNCPC: 10 CBCNV được luân chuyển để đào tạo, tạo nguồn cán bộ

Ảnh minh họa: Nhà điều hành EVNCPC

Theo đó, Ban Tổng giám đốc đã xem xét quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ tại các Ban Tổng công ty và các đơn vị; việc luân chuyển các cán bộ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Chọn những cán bộ thuộc các Ban EVNCPC trong độ tuổi từ 40 trở xuống, có trình độ, năng lực tốt để luân chuyển đến các đơn vị thành viên nhằm giúp cán bộ trẻ được trải nghiệm thực tiễn, có thêm nhiều kiến thức thực tế, phát huy được năng lực, sở trường, tích lũy nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong công tác; đồng thời đào tạo, phát triển, tạo nguồn cán bộ cho Cơ quan EVNCPC sau này;

- Chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, làm việc thời gian dài tại 01 vị trí để điều động ngang giữa các Ban;

- Những cán bộ được lựa chọn luân chuyển đợt này, nếu chưa có trong danh sách quy hoạch chức danh Phó Ban/Phó Phòng thì sẽ được xem xét bổ sung vào quy hoạch trong đầu năm 2021;

- Thời gian luân chuyển về các đơn vị tối đa là 03 năm. Khi hết thời hạn này, EVNCPC sẽ điều động về lại Cơ quan Tổng công ty nếu cán bộ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị và có nguyện vọng về lại Cơ quan Tổng Công ty.

- Thời gian điều động: từ ngày 15/9/2020.

Danh sách 10 cán bộ được luân chuyển đợt này như sau:

1/ Ô. Nguyễn Tuấn Khanh – CV Ban TCNS – ThS Tài chính tiền tệ – sinh năm 1989: Điều động đến Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;

2/ Ô. Nguyễn Văn Tuấn – CV Ban KH – KS Kỹ thuật điện, ThS Điện kỹ thuật – sinh năm 1990: Điều động đến Công ty Điện lực Quảng Nam;

3/ Ô. Lê Minh Đạt – CV Ban KD – CN Quản trị kinh doanh, KS Điện kỹ thuật – sinh năm 1988: Điều động đến Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;

4/ Ô. Hồ Ngọc Lưu – CV Ban KT – KS Điện kỹ thuật – sinh năm 1991: Điều động đến Công ty Điện lực Quảng Nam;

5/ Ô. Lê Hoài Vũ – CV Ban ĐT – KS Điện – sinh năm 1980: Điều động đến Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung;

6/ Ô. Tôn Thất Thanh Tùng – CV Ban VTCNTT – KS Điện tử viễn thông – sinh năm 1988: Điều động đến Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

7/ Ô. Lê Hải Thuyết – CV Ban TCKT – CN Kế toán – sinh năm 1990: Điều động đến Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty;

8/ Ô. Trần Bình Phương – CV Ban VT – KS Điện kỹ thuật – sinh năm 1974: Điều động đến Ban QLĐT Tổng công ty;

9/ Ô. Nguyễn Anh Văn – CV Ban QLĐT - KS Điện kỹ thuật, ThS Mạng và hệ thống điện – sinh năm 1979: Điều động đến Ban Vật tư Tổng công ty;

10/ Ô. Phan Ngọc Quang – CV Phòng Kỹ thuật KTDT – Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung – KS Điện kỹ thuật – sinh năm 1984: Điều động đến Ban ĐT.

Ngày 04/9/2020, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã có buổi gặp gỡ các cán bộ được luân chuyển, giao nhiệm vụ và động viên các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vị trí công tác mới. Tổng giám đốc nhấn mạnh về ý nghĩa của công tác luân chuyển cán bộ EVNCPC thực hiện lần này, là nhằm tạo điều kiện để đào tạo, phát triển, tạo nguồn cán bộ cho Cơ quan EVNCPC. Ông mong muốn các cán bộ được luân chuyển nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm và năng lực trong công tác, tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, trong thời gian tới, EVNCPC sẽ tiếp tục thực hiện các đợt luân chuyển CBCNV thuộc các Ban, các đơn vị để đào tạo, phát triển, tạo nguồn cán bộ cho Tổng công ty.

EVNCPC

14:50 - 09/09/2020  |  1902 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU