PC Đắk Lắk: Hoàn thành đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

15:13 - 23/09/2020  |  57 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Ban ISO của PC Đắk Lắk đã tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2020 tại 14 Điện lực, 01 Đội trực thuộc và 13 phòng, ban Công ty. Đồng thời, trong 02 ngày 14 và 15/9/2020, Tổ chức cấp giấy chứng nhận - Công ty TNHH BSI Việt Nam cũng đã thực hiện đánh giá giám sát lần 2 tại Công ty.
PC Đắk Lắk: Hoàn thành đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

PC Đắk Lắk làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội (ảnh minh họa)

Trong đợt đánh giá nội bộ, Ban ISO Công ty đã đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Qua đó, các quy trình, quy định công việc được đánh giá tuân thủ nghiêm túc và chặt chẽ; tài liệu sắp xếp khoa học, ngăn nắp, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm. Đồng thời, Công ty cũng không phát hiện điểm không phù hợp nào trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, Công ty TNHH BSI Việt Nam cũng đã thực hiện đánh giá giám sát lần 2 tại 04 phòng, 02 đơn vị trực thuộc PC Đắk Lắk. Qua 02 ngày làm việc, đoàn đã chỉ ra được 04 điểm cần lưu ý, 35 điểm khuyến nghị cần phải cải tiến và không phát hiện điểm không phù hợp. Mặt khác, đoàn cũng ghi nhận sự tuân thủ của các đơn vị trong thực hiện các quy trình, quy định của hệ thống. Mặt khác, Công ty cũng đã hoàn thành tốt việc khắc phục những điểm không phù hợp và các kiến nghị của đợt đánh giá nội bộ lần 1 năm 2020 và đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng lần 1.

Từ kết luận của Đoàn, PC Đắk Lắk sẽ thực hiện phân công các đánh giá viên theo dõi việc khắc phục các tồn tại cũng như tiến hành cải tiến theo lưu ý được ghi trong khuyến nghị.

Nguyễn Tất Thuỷ

15:13 - 23/09/2020  |  57 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU