EVNCPC: Huy động nhân lực khắc phục nhanh sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 5

09:28 - 19/09/2020  |  608 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Để khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khẩn trương khôi phục cung cấp điện trên địa bàn TT-Huế, EVNCPC đang triển khai điều động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai từ các đơn vị tham gia hỗ trợ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế gồm 70 người và 08 phương tiện xe cẩu, tải, nâng bắt đầu làm việc từ sáng ngày 19/9/2020.
EVNCPC: Huy động nhân lực khắc phục nhanh sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 5

Tập trung nhân lực khắc phục lưới điện tại Huế

Theo đó, tới 7h ngày 19/9, tình hình cung cấp điện do ảnh hưởng của bão số 5 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên thuộc phạm vi quản lý vận hành của EVNCPC như sau: 

Tình hình vận hành lưới điện toàn EVNCPC: lưới điện 110kVvận hành bình thường. Riêng lưới điện trung áp: Tổng số vụ sự cố lũy kế toàn EVNCPC do ảnh hưởng của bão là 262 vụ; trong đó đã khôi phục 193 vụ, chưa khôi phục 69 vụ. Luỹ kế tổng số TBA bị mất điện là 6.736 trạm; trong đó đã khôi phục 5.815 trạm, chưa khôi phục 921 trạm.

Tại tỉnh Quảng Trị: Tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 61 vụ; trong đó đã khôi phục 56 vụ, chưa khôi phục 5 vụ. Luỹ kế tổng số TBA bị mất điện là 1.260 trạm; trong đó đã khôi phục 1.229 trạm, chưa khôi phục 31 trạm. Dự kiến đến 12h00 ngày 19/9 Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ khôi phục xong toàn bộ lưới điện bị sự cố. 

Tại tỉnh TT-Huế: Tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 91 vụ; trong đó đã khôi phục 27 vụ, chưa khôi phục 64 vụ. Luỹ kế tổng số TBA bị mất điện là 2.100 trạm; trong đó đã khôi phục 1.246 trạm, chưa khôi phục 854 trạm. Dự kiến khôi phục toàn bộ phụ tải khuvực phía nam thành phố vào lúc 18h00 ngày 19/9 và khu vực phía bắc thành phố vào lúc 21h00 ngày 19/9. Huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền và Phú Vang dự kiến khôi phục 50% phụ tải vào lúc 18h00 ngày 19/9. Thị xã Hương Trà và Hương Thủy dự kiến dự kiến khôi phục 70% phụ tải vào lúc 18h00 ngày 19/9. 

Tại tỉnh Quảng Nam: Tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 38 vụ, đã được khôi phục toàn bộ. Luỹ kế tổng số TBA bị mất điện là 1.479 trạm; trong đó đã khôi phục 1.443 trạm, chưa khôi phục 36 trạm. Dự kiến đến 18h00 ngày 19/9 Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ khôi phục xong toàn bộ lưới điện bị sự cố. 

EVNCPC tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý khắc phục ảnh hưởng bão, khôi phục cấp điện cho khách hàng đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh khắc phục lưới điện tại Thừa Thiên Huế:

EVNCPC

09:28 - 19/09/2020  |  608 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU