EVNCPC: Phê duyệt các dự án hoàn thiện lưới phân phối sau 5 TBA 110kV thuộc dự án KfW-giai đoạn 1

14:17 - 24/09/2020  |  256 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 18/9/2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có quyết định phê duyệt cho 05 Dự án hoàn thiện lưới điện trung áp sau các TBA 110kV: Krông Nô - tỉnh Đăk Nông, Krông Năng - tỉnh Đăk Lăk, Đống Đa – tỉnh Bình Định, Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình và Ia Grai – tỉnh Gia Lai. Đây là 5 TBA 110kV thuộc các dự án vay vốn KfW-giai đoạn 1 đang triển khai thi công. Kết quả này là sự nỗ lực của CBCNV Công ty Tư vấn Điện Trung (CPCPEC) trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.
EVNCPC: Phê duyệt các dự án hoàn thiện lưới phân phối sau 5 TBA 110kV thuộc dự án KfW-giai đoạn 1

TBA 110kV Đống Đa đang trong giai đoạn hoàn thiện

Mục tiêu của các dự án này là đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng; đảm bảo cung cấp điện cho khu vực; đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật - an toàn vận hành; tăng cường liên kết mạch vòng, khai thác tối đa và hiệu quả nguồn 22kV sau các TBA 110kV, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Trước đó, trong các ngày 11, 13/9/2020 EVNCPC đã tổ chức họp kiểm tra 5 dự án trên, do Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải chủ trì; cùng sự tham gia các Ban của Tổng công ty, Ban QLDA Lưới điện miền Trung, các Công ty Điện lực. Các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho phía tư vấn để hoàn thiện hồ sơ trình duyệt. Mặc dù các công trình được triển khai trong thời gian dịch bệnh, nhưng với sự hỗ trợ của các Ban, các công ty điện lực, sự nỗ lực của CBCNV trong Công ty, đến nay các dự án đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai bước TKBVTC.

Đồng chí Lê Nam Hải - Phó Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì cuộc họp thẩm tra

Tổng mức đầu tư của 05 dự án trên hơn 255 tỷ đồng từ nguồn vốn vay thương mại và vốn đối ứng của EVNCPC; trong đó: Krông Nô (41 tỷ đồng); Krông Năng (53 tỷ đồng);  Đống Đa (43 tỷ đồng); Bố Trạch (28 tỷ đồng) và Ia Grai (58 tỷ đồng). Hiện nay CPCPEC đang chuẩn bị triển khai bước lập thiết kế bản vẽ thi công để dự án sớm được hoàn thành.

Huỳnh Chín

14:17 - 24/09/2020  |  256 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU