Điện lực Đại Lộc: Triển khai đồng bộ giảm tổn thất điện năng TBA công cộng

13:15 - 24/09/2020  |  174 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhằm đạt được chỉ tiêu tổn thất điện năng (TTĐN) Công ty giao năm 2020, Điện lực Đại Lộc - PC Quảng Nam đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng giảm tổn thất điện năng tại các trạm biến áp công cộng (TBA CC).
Điện lực Đại Lộc: Triển khai đồng bộ giảm tổn thất điện năng TBA công cộng

Cải tạo sau khi thay đo đếm lưới điện mới tiếp nhận

Trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2019, đơn vị đã tổ chức phân tích, đánh giá thành phần tổn thất toàn Điện lực thực hiện, qua đó xác định, tổn thất cấp điện áp 22 kV và 35 kV đã tiệm cận với tổn thất kỹ thuật (TTKT) tính toán, chiếm tỉ trọng 46,8%, tổn thất cấp điện áp 0,4 kV chiếm tỉ trọng là 53,2%; một số TBA CC có tổn thất chênh lệch lớn với TTKT. Với phân tích đó, để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu Công ty giao phải giảm tổn thất tại các TBA CC. Điện lực yêu cầu các phòng, đội tổ chức kiểm tra hiện trường, phân tích xác định nguyên nhân tăng giảm bất thường tại các TBA CC, từ đó có biện pháp xử lý ngay, không để phát sinh bất thường trong tháng tiếp theo.

Bên cạnh các phương pháp kiểm tra bằng mắt thường thì các giải pháp áp dụng công nghệ công tác quản lý hệ thống lưới điện đã được chú trọng, đặc biệt sử dụng camera nhiệt là biện pháp phát huy hiệu quả trong việc phát hiện các điểm phát nhiệt do move tiếp xúc kém, các mối nối, kẹp cáp. Trong 8 tháng đầu năm, Điện lực đã sử dụng camera nhiệt phát hiện 87 vị trí move, tiếp xúc kém gây tổn thất lưới điện; truy cập các chương trình như DSPM, Spider, TTHT để phát hiện và xử lý các hiện tượng như quá bù, thiếu bù, cân pha san tải các TBA CC có độ lệch pha lớn. Điện lực đã tiến hành cân pha 23 trạm biến áp, san tải 28 trạm; nâng công suất và hoán chuyển nội bộ 8 trạm, đóng điện 10 TBA để san tải các TBA có bán cấp điện lớn, tiến hành kẹp dây hạ áp với khối lượng hơn 1km tại 03TBA; phê duyệt cấp điện công suất lớn và thỏa thuận vị đấu nối về đầu nguồn để giảm tổn thất điện năng; kiểm soát vận hành hệ thống tụ bù hạ thế hợp lý, kiểm tra định kỳ phát hiện và sửa chữa các tụ bù hư hỏng kịp thời.

Công tác quản lý hệ thống đo đếm được Điện lực chú trọng hơn, đã thay thế 100% công tơ điện tử, trong đó, spider đạt 47%, thường xuyên sử dụng các chương trình hỗ trợ RF-Spider, CMIS 3.0, thông tin hiện trường, DSPM để kiểm tra chế độ hoạt động của công tơ khách hàng và công tơ trạm; xử lý triệt để các điểm có nguy cơ gây thất thoát điện năng...

Công nhân kiểm tra hệ thống lưới điện

Về công tác quản lý kinh doanh, Điện lực đã thực hiện thay thế công tơ định kỳ theo đúng thời hạn; đề xuất thay thế và lắp đặt spider các TBA có nghi ngờ về tổn thất thương mại. Điện lực truy xuất dữ liệu để kiểm soát các thông số liên quan đến tổn thất nhờ các hệ thống đo đếm thông minh này. Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đã thực hiện tốt và hiệu quả hơn so thông qua hệ thống đo xa DSPM, RF-spider được chú trọng và mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 8 tháng đầu năm, đã phát hiện 262 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 07 vụ trộm cắp điện, 01 vụ vi phạm công suất, 151 vụ vi phạm giá, 103 vụ vi phạm khác, với tổng số tiền truy thu hơn 49 triệu đồng, góp phần vào công tác giảm TTĐN của đơn vị.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm TTĐN  từ quản lý kỹ thuật đến kinh doanh và kiểm tra giám sát mua bán điện nên qua 8 tháng đầu năm, Điện lực đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác giảm TTĐN TBA CC. Đến cuối tháng 8, tổn thất lũy kế toàn Điện lực đạt 6.44%/6.56% so cùng kỳ 2019 trong điều khó khăn về sản lượng thủy điện sụt giảm cũng như giảm thương phẩm do ảnh hưởng dịch COVID-19, tổn thất hạ áp thực hiện 4.58%/4.89% KH giao và giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2019. Số liệu tổn thất các TBA CC năm 2020 đã tiến dần về tổn thất kỹ thuật tính toán.

Nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng, đặc biệt là công tác quản lý, giám sát được TTĐN TBA CC là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng. Có thể nói, việc giảm tổn thất TBA CC có vai trò quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu tổn thất Công ty giao cho Điện lực Đại Lộc năm 2020 là 4,13%. Với những giải pháp đã được triển khai thực hiện và kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020, Điện lực Đại Lộc nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu giảm TTĐN, góp phần vào kết quả chung của toàn Công ty.

Minh Trí

13:15 - 24/09/2020  |  174 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU