PC Kon Tum tổ chức phần thi thực hành kỳ thi nâng bậc và thi giữ bậc năm 2020

16:05 - 25/09/2020  |  1830 lượt xem

Chia sẻ
Từ ngày 08-11/9/2020, PC Kon Tum đã tổ chức kỳ thi nâng bậc, thi giữ bậc (phần thực hành) năm 2020 cho 105 công nhân kỹ thuật. Đây là hoạt động được PC Kon Tum duy trì và tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề cho đội ngũ công nhân góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
https://www.youtube.com/embed/FVXeFvvos4c?controls=0%22

PC Kon Tum

16:05 - 25/09/2020  |  1830 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU