Chi cục Đo lường - Chất lượng TP Đà Nẵng kiểm tra thực hiện Luật Đo lường tại Công ty Điện lực Đà Nẵng

07:36 - 19/12/2020  |  943 lượt xem

Chia sẻ
Kết quả kiểm tra công tơ điện đang lắp đặt trên lưới điện đã công khai, minh bạch hoạt động đo lường; tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường của công tơ điện lấy mẫu; qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi của nhân dân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
https://youtu.be/n9TZV4zNX08

N.L - T.U - Minh Hương

07:36 - 19/12/2020  |  943 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU