PC Quảng Trị nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện tốt công tác thu nộp thuế năm 2020

15:01 - 13/01/2021  |  446 lượt xem

Chia sẻ
Công ty Điện lực Quảng Trị là một trong 18 doanh nghiệp trên địa bàn được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen có thành tích trong nghĩa vụ nộp thuế năm 2020.
PC Quảng Trị nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thực hiện tốt công tác thu nộp thuế năm 2020

Công ty Điện lực Quảng Trị là một trong 18 doanh nghiệp trên địa bàn được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen có thành tích trong nghĩa vụ nộp thuế năm 2020

Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đơn vị đã đóng góp vào ngân sách địa phương trên 20 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng chiếm tỷ trọng lớn. Ghi nhận và biểu dương kết quả đó, UBND tỉnh đã tặng Công ty Điện lực Quảng Trị Bằng khen do có thành tích trong nghĩa vụ nộp thuế năm 2020. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: "Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì công tác kê khai, báo cáo và nộp các khoản thuế cho ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng, vì vậy, trong thời gian qua PC Quảng Trị đã luôn thực hiện tốt công tác này tại địa phương".

Được biết, trong nhiều năm qua Công ty Điện lực Quảng Trị liên tục được UBND tỉnh khen thưởng về công tác thu nộp Ngân sách, đây là một trong những thước đo phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Thùy Linh - Tuyết Anh

15:01 - 13/01/2021  |  446 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU