PC Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2020

14:02 - 13/01/2021  |  216 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 11/01/2021, PC Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) năm 2020 dưới sự chủ trì của ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty.
PC Quảng Nam: Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2020

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở các nội dung Chỉ thị 1347/CT-EVN về công tác KD&DVKH năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và định hướng của Tổng công ty, PC Quảng Nam đã triển khai thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong công tác KD&DVKH năm 2020. Kết quả năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, ngoại trừ các chỉ tiêu bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lụt cùng với dịch bệnh Covid-19.

Năm 2020, Công ty đã thực hiện cấp điện mới cho 16.093 khách hàng, trong đó 81 trường hợp cấp điện qua TBA chuyên dùng, 12.318 cấp điện sinh hoạt, 3.694 cấp điện ngoài sinh hoạt. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Công ty đã thực hiện giảm 2 đợt tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là 138.9 tỷ đồng. Trong năm, toàn Công ty đã có 1.123 khách hàng lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với tổng công suất hơn 160 MWp, đạt 1.068,11% kế hoạch giao cả năm. Tính đến nay, tổng số khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN trong toàn Công ty là 1.412 khách hàng, với tổng công suất hơn 162 MWp. Công ty triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và các cuộc thi tiết kiệm điện; qua đó, đã tiết kiệm được 40.515.066 kWh, chiếm 2,02% điện thương phẩm. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện kiểm tra và thay thế định kỳ hệ thống thiết bị đo đếm, không để quá hạn kiểm định.

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã trình bày một số tham luận về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, kiểm tra áp giá và trộm cắp điện, kiểm soát trạm biến áp công cộng tổn thất cao; đồng thời đã thẳng thắn phân tích, tìm hiểu nguyên nhân các tồn tại, vướng mắc và thống nhất những giải pháp để khắc phục, quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu này trong năm đến.


Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty đã biểu dương những nỗ lực của Công ty trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, với kết quả đạt khá khả quan, vị trí thi đua cải thiện trong toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý một số vấn đề cần khắc phục trong thời gian đến như: tăng cường công tác thu hộ, quản lý đo đếm, kiểm soát ghi chỉ số, tiền điện tăng đột biến, tăng cường kiểm soát các trạm biến áp công cộng có tổn thất trên 5%, tăng cường công tác thông tin thông báo đến khách hàng, củng cố hồ sơ lưu trữ điện mặt trời áp mái, lập kế hoạch đào tạo bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kinh doanh...

 
Ông Phan Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Phan Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty đã trả lời những ý kiến thắc mắc của đơn vị; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty, yêu cầu các phòng ban, đơn vị đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kinh doanh. Năm 2021 thực hiện chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn, toàn Công ty cần bám sát định hướng, tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, quản lý kinh doanh hiệu quả.

Hoàng Phương

14:02 - 13/01/2021  |  216 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCCC: Một năm đầy thử thách

CPCCC: Một năm đầy thử thách

08:19 - 15/12/2020  |  2963 lượt xem