CPCEMEC: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu KH- CN trong sản xuất kinh doanh

07:35 - 25/01/2021  |  1341 lượt xem

Chia sẻ
CPCEMEC là đơn vị tiên phong trong công tác sản xuất công tơ điện tử trực thuộc ngành điện miền Trung, vì vậy việc phát huy công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những mục tiêu hàng đầu và nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo Trung tâm. Từng cá nhân và tập thể trong CPCEMEC luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng và đã có nhiều bước phát triển thấy rõ, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.
CPCEMEC: Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu KH- CN trong sản xuất kinh doanh

Thiết bị tạo mô phỏng xung tín hiệu dòng áp phục vụ sản xuất các sản phẩm điện tử

Trong nhiều năm liên tục, phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật tại CPCEMEC luôn được duy trì, mỗi năm làm lợi hàng tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, CPCEMEC đã có hơn 10 sáng kiến và 1 ý tưởng công nghệ thông tin góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, 06 sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 2,5 tỷ đồng gồm: “Thiết kế thiết bị tạo mô phỏng xung tín hiệu dòng áp phục vụ sản xuất các sản phẩm điện tử”, “Giải pháp ứng dụng toạ độ GIS cho việc phân khe thời gian tự động và chia tách khách hàng nhằm tối ưu hoá thu thập dữ liệu hệ thống đo xa”, “Công cụ hỗ trợ kiểm tra hiện trường hệ thống RF-SPIDER (RF-SPIDER Helper),“Thiết lập lập trình tự động số chế tạo (ID) cho công tơ điện tử”, “Thiết kế chế tạo hợp bộ nguồn chuẩn xoay chiều 3 pha điều khiển từng nấc”, “Nghiên cứu và thiết kế thiết bị kiểm soát thân nhiệt tự động, phòng ngừa COVID-19 kết hợp chấm công bằng nhận dạng khuôn mặt” và ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin “Hệ thống giả lập mô hình kết nối mạng lưới RF-Mesh” vào sản xuất kinh doanh đã được công nhận cấp EVNCPC.

Ứng dụng di động hỗ trợ công tác kiểm tra hiện trường RF-SPIDER Helper

Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đều mang tính thực tế cao, bám sát vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm, khắc phục những khó khăn, thiếu sót, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Đặc biệt, sáng kiến "xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ kiểm tra hiện trường hệ thống RF-SPIDER" đã được EVNCPC đánh giá cao, nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong các Công ty Điện lực trực thuộc để phục vụ cho công tác triển khai và tối ưu hệ thống thu thập dữ liệu công tơ RF-SPIDER.

Để khuyến khích và phát triển công tác sáng kiến, lãnh đạo CPCEMEC cũng đã có nhiều hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Lãnh đạo trung tâm còn triển khai nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ bằng kinh phí, nguồn lực trong thời gian áp dụng thử nghiệm các giải pháp sáng kiến. Ngoài ra, Trung tâm còn xem xét ưu tiên trong việc đánh giá nâng lương cho các CBCNV có sáng kiến được EVNCPC công nhận để ghi nhận sự cố gắng của cá nhân trong công việc và thôi thúc, tạo động lực cho CBCNV phát huy khả năng sáng tạo.

Trong thời gian tới, CPCEMEC sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo, khẳng định tính sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả; qua đó nâng cao năng suất lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đơn vị nói riêng và ngành điện nói chung.

Trà Tửu - Hữu Minh

07:35 - 25/01/2021  |  1341 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7297 lượt xem