PC Đắk Lắk làm tốt công tác chuẩn bị dự án trước khi thực hiện đầu tư

10:17 - 22/02/2021  |  125 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, PC Đắk Lắk luôn quan tâm thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, Công ty ưu tiên các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, có tính cấp thiết. Đặc biệt, công tác chuẩn bị dự án trước khi thực hiện đầu tư cũng được đơn vị thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.
PC Đắk Lắk làm tốt công tác chuẩn bị dự án trước khi thực hiện đầu tư

PC Đắk Lắk đóng điện công trình cải tạo lưới điện khu vực huyện Ea Súp

Đến tháng 01/2021, EVNCPC đã giao cho PC Đắk Lắk quản lý 54 dự án đầu tư xây dựng. Trong số này có 10 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang và 44 công trình giao mới năm 2021. Tổng vốn kế hoạch hơn 215 tỷ đồng (vốn khấu hao cơ bản khoản 66 tỷ đồng và vốn tín dụng thương mại là 149 tỷ đồng). Hiện nay, Công ty đang có 16 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện tổ chức thi công 38 dự án.

Giai đoạn chuẩn bị dự án bắt đầu từ khi Công ty được giao nhiệm vụ quản lý dự án, bao gồm các hoạt động chính: Lập, phê duyệt tổng tiến độ chuẩn bị đầu tư; lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện ký kết và quản lý hợp đồng; lập, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Thời gian chuẩn bị dự án phụ thuộc nhiều yếu tố như quy mô, độ phức tạp, năng lực của chủ đầu tư và tư vấn, kinh nghiệm, thực tế loại hình của dự án và vấn đề thu xếp tài chính để thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra. Trong đó, năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư, tư vấn đóng vai trò lớn ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đơn vị cần xác định thời gian chuẩn bị dự án có hiệu quả hay không thay vì đánh giá mức độ nhanh hay chậm của quá trình. Nếu không chuẩn bị tốt, nghiên cứu không kỹ thì việc cưỡng bức rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án sẽ gây ra hệ quả xấu cho các bước tiếp theo.

Xác định điều này, để thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, PC Đắk Lắk luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế bản vẽ và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tránh việc phải điều chỉnh dự án cũng như điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Công ty cũng tăng cường quản lý chất lượng các thiết kế - dự toán về quy mô, công năng, kiến trúc, kết cấu, dự toán công trình. Quy mô tổng mức đầu tư từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được đơn vị kiểm soát chặt chẽ. Đơn vị còn thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Qua thời gian thực hiện, PC Đắk Lắk cũng nhận thấy trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng vẫn còn một số khó khăn nhất định liên quan đến quy trình xem xét và phê duyệt. Vì hiện nay Công ty đang quản lý đầu vào nên phải xem xét phê duyệt rất nhiều bước khác nhau, các thủ tục mất nhiều thời gian dẫn đến việc kéo dài giai đoạn chuẩn bị dự án. Để đảm bảo thời gian hợp lý trong quá trình chuẩn bị đầu tư và kiểm soát chất lượng tốt, PC Đắk Lắk sẽ kiểm soát chặt đầu ra theo quy định đồng bộ cùng các ngành sản xuất khác. Ngoài ra, để công tác này thuận lợi, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có sự phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư ngay từ giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị dự án.

Khắc phục các khó khăn trong công tác, trong các năm qua, các công trình do PC Đắk Lắk làm chủ đầu tư đều được đánh giá đúng mục đích, hoàn thành đúng tiến độ phê duyệt. Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, PC Đắk Lắk tiếp tục tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc và tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trong năm 2021 và các giai đoạn tiếp theo.

Hoài Thu

10:17 - 22/02/2021  |  125 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Cảm xúc khi được tặng thưởng Bằng khen EVN

Cảm xúc khi được tặng thưởng Bằng khen EVN

10:52 - 19/02/2021  |  4751 lượt xem