CPCCPSC: Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành sản xuất

10:33 - 02/03/2021  |  8370 lượt xem

Chia sẻ
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành sản xuất (QLĐHSX), thời gian qua Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) đã xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm QLĐHSX của Công ty và chính thức sử dụng từ ngày 01/3/2021.
CPCCPSC: Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành sản xuất

Sau khi đăng nhập thành công màn hình sẽ xuất hiện giao diện

Ứng dụng trên mang lại nhiều tiện ích như theo dõi kết quả triển khai, thực hiện các kết luận cuộc họp giao việc của lãnh đạo Công ty cho các phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc; nhắn tin nhắc việc khi có công việc mới hoặc các cảnh báo quá hạn, sắp đến hạn hoàn thành công việc. Đồng thời phần mềm cũng là nơi để liên kết các chương trình ứng dụng khác đang được sử dụng trong Công ty như quản lý các hoạt động dịch vụ điện lực (DVĐL), chấm điểm thi đua tháng, theo dõi tình hình sản xuất điện, CPC-eOffice, cập nhật lý lịch nhân sự (HRMS). Ngoài ra, phần mềm này có các tính năng theo dõi các công việc như định kỳ nhắn tin cảnh báo các công việc quá hạn, sắp đến hạn, chưa thực hiện và thông báo khi có công việc được giao mới trên hệ thống này thông qua CPC-eOffice Chat cho lãnh đạo các phòng, các đơn vị.

Cập nhật nội dung các cuộc họp sản xuất/giao việc của lãnh đạo Công ty

Phần mềm được xây dựng tương thích trên các trình duyệt Web và đã được đưa lên mạng Internet nên hỗ trợ tốt cho các thiết bị có kết nối mạng Internet, LAN, WAN như: máy tính, điện thoại theo địa chỉ http://113.164.20.2/DHSX hoặc liên kết từ trang tin điện tử của Công ty https://cpsc.cpc.vn

Việc đưa phần mềm này vào vận hành thành công giúp cho công tác QLĐHSX của Công ty mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác điều hành chỉ đạo sản xuất.

Nội dung công việc, thời hạn, mô tả nội dung thực hiện sau khi được lãnh đạo giao

 

Phần mềm sẽ tự động nhắn tin cảnh báo các công việc quá hạn, sắp đến hạn chưa thực hiện và thông báo khi có công việc được giao mới trên hệ thống thông qua CPC-eOffice chat cho lãnh đạo các phòng Công ty, các đơn vị

Trước đó vào tháng 11/2019, CPCCPSC cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành thành công ứng dụng phần mềm công tác quản lý hoạt động dịch vụ điện lực. Sau hơn 01 năm đưa vào sử dụng phần mềm đã mang lại nhiều hiệu quả, giúp cho người sử dụng cập nhật dữ liệu dễ dàng, liên kết được dữ liệu từ các phòng, bộ phận và các đơn vị trực thuộc giúp cho người quản lý có thể nắm bắt được tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng dịch vụ, như thời gian, giá trị, loại hình, đối tượng cung cấp dịch vụ, quản lý được tiến độ thực hiện công việc, công tác nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán, quản lý công nợ, quản lý doanh thu... Phần mềm còn giúp tra cứu trực tuyến hồ sơ, văn bản liên quan đến từng công trình/công việc; tổng hợp và đưa ra phương hướng xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thi công đảm bảo cho việc thi công đúng tiến độ và chất lượng; cung cấp các công cụ theo dõi thuận lợi, đảm bảo kịp thời được công tác báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty; thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu cho mọi đối tượng, phần mềm được xây dựng trên môi trường Internet, tương thích với mọi trình duyệt trên các hệ điều hành như: Windows,  IOS, Android…

Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành sản xuất của Công ty mới đưa vào dử dụng, đã được lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng, các đơn vị đánh giá cao hiệu quả các tiện ích mang lại trong việc quản lý điều hành sản xuất.

Bá Dũng

10:33 - 02/03/2021  |  8370 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU