PC Quảng Nam: Đảm bảo hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số

08:34 - 29/03/2021  |  246 lượt xem

Chia sẻ
Công tác viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin (VTDR&CNTT) tại PC Quảng Nam thời gian qua không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nền tảng số đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
PC Quảng Nam: Đảm bảo hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số

Các thiết bị và kênh truyền mạng VTDR được giám sát trên hệ thống TNMS của EVNCPC

Trong thời gian vừa qua, hoạt động phát triển, ứng dụng CNTT của PC Quảng Nam chú trọng xây dựng hệ thống CNTT, VTDR và tự động hóa đảm bảo tính chính xác, an toàn và tiên tiến, đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của Công ty, góp phần tăng năng suất lao động và không ngừng nâng cao về chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đối với mạng vận hành (OT) phục vụ điều khiển lưới điện đã thiết lập đảm bảo kênh truyền dự phòng 1+1 cho 13/13 TBA 110kV kết nối về trung tâm điều khiển (TTĐK) và A3 trên 02 hướng kết nối quang độc lập; đảm bảo yêu cầu triển khai TBA không người trực (bao gồm kênh SCADA, kênh Camera, kênh kết nối cấu hình relay từ xa). Thiết bị được quy hoạch đồng bộ nên đảm bảo khả năng quản lý và cấu hình tập trung, tối ưu về dự phòng thiết bị.

Đối với mạng WAN, LAN, Internet (IT) đã thiết lập kênh 1 Gbps (có dự phòng 1+1) và kênh dự phòng 40Mbps phục vụ kết nối từ PC Quảng Nam đến trung tâm dữ liệu (TTDL) EVNCPC; chủ động tận dụng hạ tầng sợi quang chia sẻ với FPT Telecom, Mobifone để thiết lập nâng cấp đường truyền cho 10/13 Điện lực lên 1 Gbps (có dự phòng 1+1), nâng cấp dung lượng đường truyền cho 03 Điện lực lên 20Mbps thuê kênh riêng đảm bảo kết nối về Công ty. Thiết bị switch WAN core kết nối PC Quảng Nam và các Điện lực trực thuộc được dự phòng 1+1. Các thiết bị và kênh truyền mạng WAN được giám sát online trên hệ thống Solarwinds của EVNCPC.

Hệ thống HNTH được trang bị và sử dụng tại các cuộc họp trực tuyến

Đối với hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH), đã có 02 hệ thống HNTH kết nối với EVNCPC. Năm 2020, EVNCPC trang bị hệ thống HNTH cho 5/13 Điện lực kết nối với hệ thống HNTH EVNCPC; đồng thời, PC Quảng Nam chủ động triển khai các giải pháp ứng dụng phần mềm Microsoft Teams phục vụ triển khai HNTH nội bộ. Hiện nay, hệ thống này đã được ứng dụng triệt để phục vụ công tác hội họp của Công ty, góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại của CBCNV.

Đối với hạ tầng phòng máy thông tin trong thời gian qua không ngừng đầu tư, nâng cấp cả về quy mô và chất lượng theo chủ trương của EVNCPC. Hệ thống nguồn AC gồm 2 nguồn điện lưới khác nhau, hệ thống UPS và 1 máy phát 20kVA được sử dụng để cấp điện liên tục cho phòng máy thông tin trong trường hợp mất điện lưới. Hệ thống điều hòa được thiết lập chạy định thời luân phiên.


 
Các thiết bị và kênh truyền mạng WAN được giám sát trên hệ thống Solarwinds của EVNCPC

Để hạ tầng VTDR&CNTT hoạt động ổn định, liên tục thì vấn đề an toàn thông tin (ATTT) đối với hệ thống VTDR&CNTT trên toàn Công ty rất quan trọng. Vì vậy, công tác ATTT cũng luôn được chú trọng, thường xuyên triển khai cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật và nâng cấp phần mềm cho hệ thống máy chủ, thiết bị tường lửa và thiết bị truyền dẫn. Công tác sao lưu dự phòng cấu hình và dữ liệu được thực hiện định kỳ, triển khai đào tạo nhận thức ATTT cho toàn bộ CBCNV và thường xuyên nhắc nhở để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục.

Có thể nói trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, sự phát triển của hạ tầng VTDR&CNTT tại PC Quảng Nam đã góp phần quan trọng trong  tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021 là năm thực hiện mục tiêu "chuyển đổi số" của EVN, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, hệ thống VTDR&CNTT trong thời gian đến sẽ tiếp tục hoàn thiện và không ngừng phát triển nhằm phục vụ tốt hơn nữa mục tiêu tăng năng suất lao động và hiệu quả quản lý điều hành của Công ty.

Hà Như Vân

08:34 - 29/03/2021  |  246 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU