Mỗi CBCNV PC Thừa Thiên Huế trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh trong năm 2021

08:14 - 02/04/2021  |  226 lượt xem

Chia sẻ
Đó là lời kêu gọi của BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn PC Thừa Thiên Huế hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây năm 2021” theo chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, PC Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện trồng mới 1-2 cây mai vàng, mỗi CBCNV trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 toàn Công ty trồng mới và chăm sóc hơn 2.500 cây xanh.
Mỗi CBCNV PC Thừa Thiên Huế trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh trong năm 2021

Cây Tùng do BTV Đảng ủy Công ty trồng ngay tại khuôn viên Bia tưởng niệm

Sáng ngày 29/3/2021, Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2021.

 
Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Ban thường vụ Công đoàn tham gia buổi lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2021

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gia tăng, việc trồng cây xanh góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, trong năm 2021 phấn đấu mỗi CBCNV Công ty trồng mới và chăm sóc 01 cây xanh.

 
 
 
Đoàn viên Thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tại buổi lễ phát động Tết trồng cây

Hơn 60 năm qua, lời phát động "Tết trồng cây" của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống, được nhân dân cả nước đồng lòng hưởng ứng và trở thành một phong tục tốt đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa của dân tộc ta. "Tết trồng cây" không chỉ đơn thuần để có thêm cây xanh, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người… mà còn góp phần giáo dục cho mỗi người, nhất là lớp trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái nói chung và cây xanh nói riêng, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Trong thời gian đến, PC Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục quy hoạch diện tích đất trong các khuôn viên tòa nhà văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc để triển khai trồng mới và chăm sóc các cây xanh góp phần đảm bảo môi trường làm việc xanh cho tập thể CBCNV-NLĐ toàn Công ty và đảm bảo môi trường sinh thái cho cộng đồng-xã hội. 

Hoàng Anh

08:14 - 02/04/2021  |  226 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU