Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk xung kích kiểm tra các đường dây trung áp có suất sự cố cao

08:52 - 03/04/2021  |  271 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 31/3/2021, Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk đã thực hiện chương trình xung kích kiểm tra các đường dây trung áp có suất sự cố cao và trao đổi về công tác quản lý kỹ thuật tại Điện lực Buôn Đôn. Chương trình có sự tham gia của 20 đoàn viên, thanh niên trong Công ty.
Đoàn cơ sở PC Đắk Lắk xung kích kiểm tra các đường dây trung áp có suất sự cố cao

Các đoàn viên chia nhóm, thực hiện kiểm tra các tuyến đường dây của Điện lực Buôn Đôn

Trong đợt xung kích, các đoàn viên đã thực hiện kiểm tra 150 km đường dây 22kV, 35kV; 182 TBA 22kV, 35kV thuộc phạm vi quản lý vận hành của Điện lực Buôn Đôn. Song song đó, Đoàn cũng đã cử hai đoàn viên là Chuyên viên Kỹ thuật có kinh nghiệm của Công ty cùng tham gia trao đổi về các mặt trong công tác quản lý kỹ thuật với các cán bộ kỹ thuật của đơn vị. Với tinh thần làm việc tích cực, sau một ngày làm việc, Đoàn đã hỗ trợ Điện lực phát hiện một số vị trí xung yếu của lưới điện cần xử lý cũng như trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế và đề các giải pháp mang tính bền vững để áp dụng tại đơn vị.

Xuân Tứ

08:52 - 03/04/2021  |  271 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU