PC Quảng Trị: Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường

13:34 - 07/04/2021  |  169 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Đoàn thanh tra về Đo lường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng các phương tiện đo tại Công ty Điện lực Quảng Trị. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn thanh tra đánh giá cao việc tuân thủ các quy định pháp luật về đo lường của PC Quảng Trị.
PC Quảng Trị: Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường

Kiểm định mẫu tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị

Theo kết luận của Đoàn thanh tra, PC Quảng Trị đã thực hiện quản lý thiết bị đo đếm trên lưới, theo dõi các phương tiện đo đến hạn kiểm định và có dự phòng phương tiện đo phục vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trước đó, Đoàn thanh tra đã lấy mẫu ngẫu nhiên 140 mẫu công tơ điện các loại đang lắp trên lưới điện toàn tỉnh để tiến hành kiểm tra sai số công tơ tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị. Kết quả 140/140 công tơ điện được lấy mẫu đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường theo quy định và đang còn hiệu lực kiểm định.

Đoàn thanh tra lấy mẫu công tơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bán điện qua nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu La Lay, trong những năm qua, PC Quảng Trị đã không ngừng đổi mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Công ty đã từng bước hiện đại hóa hệ thống đo đếm bán điện cho khách hàng.

Đến nay, số lượng công tơ điện tử PC Quảng Trị sử dụng trên lưới là 196.953 cái chiếm 95% trên tổng số 208.409 công tơ đang vận hành phục vụ bán điện cho khách hàng. Cùng với việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có độ chính xác cao, PC Quảng Trị cũng đã triển khai hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa RF-Spider cho 1.214 trạm biến áp với 178.151 công tơ khách hàng.

Song song với việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, PC Quảng Trị luôn chú trọng đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường. Hàng năm, PC Quảng Trị đều xây dựng kế hoạch kiểm định theo từng tháng, từng quý, đảm bảo 100% thiết bị đo đếm đến hạn kiểm định được thay thế định kỳ, không để thiết bị đo đếm bán điện quá hạn kiểm định vận hành trên lưới điện.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã lập và giao kế hoạch thay thế định kỳ thiết bị đo đếm cho các đơn vị thực hiện. Khi lập kế hoạch thay thế định kỳ thiết bị đo đếm, đơn vị luôn dự phòng cho trường hợp xảy ra thiên tai, lũ lụt và cân đối số lượng thiết bị đo đếm thay thế định kỳ giữa các quý đảm bảo hợp lý.

Công tác thay thế định kỳ thiết bị đo đếm là một trong những tiêu chí để PC Quảng Trị đánh giá kết quả thi đua của các Điện lực. Cán bộ chuyên trách của Công ty thường xuyên theo dõi, đốc thúc các đơn vị thực hiện thay thế định kỳ đạt yêu cầu cả về số lượng và thời gian. Cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng chương trình CMIS 3.0 kết hợp với công tác kiểm tra hiện trường để kiểm soát kết quả thực hiện thay thế định kỳ của các Điện lực.

Thế Công

13:34 - 07/04/2021  |  169 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU