PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện, kiểm tra sát hạch AT-VSLĐ năm 2021

09:16 - 07/04/2021  |  272 lượt xem

Chia sẻ
PC Quảng Trị vừa hoàn thành công tác huấn luyện, kiểm tra sát hạch an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2021 cho người lao động trong toàn Công ty.
PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện, kiểm tra sát hạch AT-VSLĐ năm 2021

Phòng An toàn PC Quảng Trị tổ chức bồi huấn kiến thức AT-VSLĐ tại đơn vị Điện lực

Đối với công tác huấn luyện AT-VSLĐ thuộc đối tượng nhóm 4, CBCNV được bồi huấn kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động như: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; nội quy an toàn vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Đối với công tác kiểm tra sát hạch an toàn điện cho công nhân, Phòng An toàn Công ty đã chủ trì tổ chức ôn tập và huấn luyện cho người lao động tại đơn vị Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Trạm điện Cồn Cỏ, sau đó tiến hành kiểm tra sát, hạch tập trung theo kế hoạch.

Tổ chức kiểm tra sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy

Thực hành leo cột

Thực hành phương pháp hồi sinh tổng hợp

Kết thúc đợt huấn luyện, người lao động được làm bài kiểm tra, sát hạch bằng các hình thức trắc nghiệm trên giấy, vấn đáp trực tiếp, thực hành leo cột và thực hành phương pháp hồi sinh tổng hợp. Kết quả, 100% người lao động trong toàn Công ty hoàn thành tốt bài sát hạch về AT-VSLĐ nhóm 4 và an toàn điện cho công nhân trực tiếp sản xuất.

Mai Tuấn

09:16 - 07/04/2021  |  272 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU