Đảng ủy PC Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

09:18 - 17/04/2021  |  389 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 13/4, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung có đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Võ Huy Toàn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Về phía PC Đà Nẵng có sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty; Ban Giám đốc Công ty; Kiểm soát viên; Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, Chủ tịch Hội CCB Công ty và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020).

Đồng chí Trần Nguyễn Bảo An  – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Nguyễn Bảo An  – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Đảng bộ Công ty đã xây dựng kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 31/8/2016, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ, cán bộ và từng đảng viên có sự chuyển biến đáng kể, mỗi đảng viên đều ký cam kết đăng ký tu dưỡng rèn luyện hàng năm. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của CBCNV có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã có sự nhận diện rõ hơn trong đảng viên, CBCNV để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời gian qua, Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn phát động phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng; từ phong trào thi đua, đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, được tập thể tôn vinh. Qua đó, Công ty đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2016; 15 Bằng khen và Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng; 64 Giấy khen và Cờ thi đua của Tổng công ty Điện lực miền Trung; Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” từ năm 2016 đến năm 2020.

Lời dạy của Bác đã được cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực. Trong đó, hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất là nét đẹp văn hóa trong toàn Công ty, nhiều tài sản có giá trị đã được CBCNV Công ty nhặt được và tìm cách trả lại người mất, đem lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng. Từ năm 2016 đến 2020, CBCNV Công ty đã đóng góp tham gia các quỹ của thành phố phát động như “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ phòng chống thiên tai”… với số tiền 2,3 tỷ đồng; ủng hộ xây dựng 35 nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với số tiền 2,1 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC nhìn nhận: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ đã trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên và tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty”.

Để việc học và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC đề nghị Đảng ủy Công ty cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, ý nghĩa và vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Bình Nam lưu ý cần gắn nội dung học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, CBCNV; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, chạy theo hình thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Lê Hồng Cương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Cương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nhấn mạnh rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty. Nhờ đó, trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Theo đồng chí Lê Hồng Cương, việc học và làm theo Bác đã được toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đó là những tấm gương CBCNV Công ty nhiều lần nhặt được của rơi trả lại người mất; phong cách làm việc khoa học, tư duy sáng tạo được cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty học tập, áp dụng vào thực tế.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn thể Đảng bộ Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những trở ngại khó khăn, như đảm bảo cấp điện cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và bão lụt liên tiếp năm 2020, qua đó đã chỉ đạo toàn thể Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đạt nhiều thành tích.

“Đảng bộ Công ty sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết và những thành quả đạt được trong thời gian qua. Tất cả đảng viên, cán bộ và người lao động Công ty tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của miền Trung”, đồng chí Lê Hồng Cương bày tỏ tin tưởng.

Dịp này, hội nghị đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

K.T - T. Long

09:18 - 17/04/2021  |  389 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU