Bảo dưỡng, thay thế thiết bị đo đếm trung áp tại các ranh giới mạch vòng liên lạc phía Nam tỉnh Quảng Trị

15:09 - 27/04/2021  |  569 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 20/4/2021, PC Quảng Trị hoàn thành công tác bảo dưỡng, thay thế thiết bị đo đếm trung áp tại các ranh giới mạch vòng liên lạc khu vực do Điện lực Thành Cổ quản lý vận hành.
Bảo dưỡng, thay thế thiết bị đo đếm trung áp tại các ranh giới mạch vòng liên lạc phía Nam tỉnh Quảng Trị

Thay thế hệ thống đo đếm trung áp hợp bộ tại tại vị trí ranh giới 471TC.BBA R66-1/27 giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Gio Linh

Trong các đường dây mạch vòng liên lạc 22kV, Điện lực Thành Cổ - PC Quảng Trị được giao quản lý 08 vị trí ranh giới và 07 hệ thống đo đếm ranh giới kèm theo. Trong đó có 04 vị trí ranh giới giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Triệu Phong, 03 vị trí ranh giới giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Hải Lăng và 01 vị trí ranh giới giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Gio Linh.

Qua kiểm tra hiện trường và theo dõi trên chương trình quản lý kỹ thuật, đơn vị đã phát hiện một số thiết bị tại ranh giới do vận hành lâu năm đã xuống cấp hư hỏng. 

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thuận tiện trong việc huy động nguồn điện cung cấp, hỗ trợ giữa các Điện lực nhằm thực hiện tối ưu phương thức vận hành, Điện lực Thành Cổ lập phương án và triển khai thay thế Dao cách ly 412-7/1 Văn Phong tại vị trí ranh giới 471TC.TCO R113/1 giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Hải Lăng, thay thế hệ thống đo đếm trung áp hợp bộ tại tại vị trí ranh giới 471TC.BBA R66-1/27 (phía Nam cầu Cửa Việt) giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Gio Linh; bổ sung dầu, xử lý tiếp xúc toàn bộ các thiết bị tại vị trí ranh giới 475TC.TCO R69 (Hà My) giữa Điện lực Thành Cổ và Điện lực Triệu Phong.

Việc đơn vị kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng tại các ranh giới quản lý vận hành với mong muốn nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo đo đếm chính xác thuận lợi trong tính toán tổn thất điện năng và thuận lợi trong vận hành.

Đăng Phương

15:09 - 27/04/2021  |  569 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  22108 lượt xem