CPCCPSC: Triển khai xây dựng chương trình quản lý thí nghiệm

15:20 - 27/04/2021  |  380 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 22/4/2021 tại Đà Nẵng, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) tổ chức cuộc họp triển khai xây dựng chương trình quản lý công tác thí nghiệm trong CPCCPSC, cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực trực thuộc. Ông Văn Việt Thắng - Phó giám đốc Công ty chủ trì.
CPCCPSC: Triển khai xây dựng chương trình quản lý thí nghiệm

CPSC tổ chức họp trực tuyến triển khai xây dựng chương trình quản lý thí nghiệm

Qua 02 năm triển khai thực hiện theo mô hình mới, CPCCPSC đã có những kinh nghiệm, nhìn nhận và đánh giá với từng lĩnh vực dịch vụ được giao. Mục đích cuộc họp lần này là nhằm tham khảo ý kiến các đơn vị cơ sở để việc tổ chức triển khai xây dựng chương trình quản lý công tác thí nghiệm của Công ty ngày càng hiệu quả, đi vào nề nếp, nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới.

Để phục vụ công việc, Ban Giám đốc Công ty đã thành lập Tổ triển khai xây dựng chương trình phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện. Bước đầu Tổ triển khai xây dựng chương trình đã lên kế hoạch dự kiến các tính năng, tiện ích của chương trình liên quan đến hoạt động thí nghiệm.

Tại cuộc họp, Tổ đã đề xuất nội dung chương trình với các phần cơ bản như: Quản lý thiết bị thí nghiệm; lập dự toán thí nghiệm; lập biên bản thí nghiệm; thống kê, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác thí nghiệm... Các chức năng, tiện ích dự kiến sẽ triển khai đưa vào hoạt động của chương trình bao gồm: Quản lý thiết bị thí nghiệm bao gồm các tính năng như: Số lượng, tình trạng, nhu cầu, kiểm định; lập dự toán thí nghiệm; lập biên bản thí nghiệm; giá trị thí nghiệm...

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng chương trình theo hướng tinh gọn, linh hoạt phù hợp với lĩnh vực dịch vụ của Công ty. Chương trình đang trong giai đoạn phát họa xây dựng đề bài và tiếp tục hiệu chỉnh bổ sung, phát triển các tính năng tiện ích đáp ứng các nhu cầu của công tác thí nghiệm.

Cuộc họp đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các đơn vị, với hi vọng sẽ sớm được đưa vào chạy thử trong năm 2021. Chương trình thành công góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động dịch vụ thí nghiệm ngày càng hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp hơn đồng thời góp phần thực hiện đề án “Số hoá công tác quản lý kỹ thuật lưới điện phân phối” của EVNCPC.

Tăng Thu An

15:20 - 27/04/2021  |  380 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU