PC Quảng Bình: Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

07:31 - 30/04/2021  |  249 lượt xem

Chia sẻ
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, Đoàn cơ sở PC Quảng Bình dưới sự chỉ đạo cấp ủy Đảng Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty.
PC Quảng Bình: Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ phòng Tài chính kế toán

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn, vì vậy luôn được Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến tổ chức sâu rộng các phong trào thanh niên. Các chi đoàn phát động phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được toàn Đoàn triển khai hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên.

Ông Hoàng Hiếu Trung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Bình cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển trong nhiệm kỳ từ 12-15 đảng viên/năm, chú trọng lực lượng trẻ, công nhân lao động, cán bộ kỹ thuật. Với phương châm coi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng đơn thuần, đảm bảo về nguyên tắc, điều lệ Đảng, Đảng bộ phát triển đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.

Nhằm cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên của Đảng bộ, hằng năm, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng được các chi đoàn tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng, đủ các quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhờ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng nhiều năm qua luôn đảm bảo, duy trì ổn định. Trong năm 2020, Đoàn Công ty đã giới thiệu cho Đảng 21 đoàn viên ưu tú, trong đó 13 đoàn viên được kết nạp Đảng. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 14 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và kết nạp cho 07 đồng chí. Các đảng viên trẻ đều phát huy được hiệu quả, thực sự là lực lượng nòng cốt trong đơn vị, đảm trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Trần Bá Hoàn - Đoàn viên trẻ của Điện lực Tuyên Hóa được vinh dự kếp nạp Đảng

Anh Trần Bá Hoàn-Đảng viên trẻ của Chi bộ Điện lực Tuyên Hóa đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. “Bản thân xin hứa luôn gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, có lối sống trong sạch, lành mạnh, xứng đáng khi được tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng” - anh Hoàn cho biết thêm.

Xác định tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, trong thời gian tới, Đoàn cơ sở Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng để đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Diệu Linh

07:31 - 30/04/2021  |  249 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3897 lượt xem