PC Quảng Trị: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng hình thức trực tuyến

09:35 - 30/04/2021  |  194 lượt xem

Chia sẻ
Thông qua hình thức trực tuyến, từ ngày 26/4 - 28/4/2021, Trung tâm Chứng nhận phù hợp - Quacert đã tổ chức đoàn chuyên gia đánh giá chứng nhận định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2015 định kỳ tại Công ty Điện lực Quảng Trị.
PC Quảng Trị: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng hình thức trực tuyến

Đoàn chuyên gia trao đổi với lãnh đạo Công ty và các đơn vị bằng hình thức trực tuyến

Đợt đánh giá lần này với mục tiêu xác định sự phù hợp của các bộ phận trong hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và khả năng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác mà Công ty phải tuân thủ. Đoàn chuyên gia cũng đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.

Đoàn chuyên gia đã chia làm hai nhóm tổ chức đánh giá toàn bộ các phòng Công ty, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và 02 Điện lực gồm Điện lực Triệu Phong và Điện lực Cam Lộ. Trong 03 ngày làm việc, đoàn chuyên gia trao đổi trực tuyến với lãnh đạo Công ty và các đơn vị qua Googgle Meeting. Việc tiếp cận hồ sơ của Ban ISO và các đơn vị được thực hiện bằng các tài liệu, hình ảnh thông qua email, zalo.

Kết thúc đợt làm việc, đoàn chuyên gia đánh giá đã ghi nhận những mặt mạnh của PC Quảng Trị như: Lãnh đạo Công ty có cam kết cao trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; CBCNV có chuyên môn trong từng lĩnh vực chứng nhận; các quy trình, quy định được tuân thủ tốt và kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã chỉ ra 02 điểm không phù hợp loại 2 và 09 điểm lưu ý mà PC Quảng Trị cần khắc phục trong đợt đánh giá lần này, đồng thời cũng khuyến nghị Công ty cần rà soát trên phạm vi tổng thể đối với các đơn vị trực thuộc để hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý.

Cũng theo đoàn chuyên gia, hình thức đánh giá trực tuyến mà PC Quảng Trị lựa chọn trong đợt đánh giá định kỳ lần này đã đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số trong năm 2021 và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Minh Tuệ

09:35 - 30/04/2021  |  194 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3896 lượt xem