Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

17:24 - 28/04/2021  |  564 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 28/4/2021, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị do đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung chủ trì.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Đại biểu Tổng công ty có đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy; đại diện BTV Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên EVNCPC và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của các tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2021.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự tập trung của toàn Đảng bộ trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những kết quả đã đạt được. Đồng chí khẳng định: “Qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng cao. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của từng CBCNV Tổng công ty và các đơn vị...”.

Đ/c Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng ủy Tổng công ty tổ chức nhằm đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo đã nêu bật những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung trong công tác tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ngay khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; hằng năm tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo triển khai việc đăng ký thực hiện các chuyên đề đối với đảng viên.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tại đơn vị. Các các cấp ủy đều nhận thức được nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai một cách nghiêm túc nội dung chỉ thị, các chuyên đề từng năm; đồng thời thực hiện việc đăng ký làm theo lời Bác trong cán bộ, đảng viên dựa trên tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị và vị trí công việc đang đảm nhiệm của mỗi cá nhân; phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đ/c Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Tổng công ty và các đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội - từ thiện, chăm lo phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm các thương binh nặng và gia đình liệt sỹ; hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ nhân dân các xã vùng sâu vùng xa; đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội khác do ngành và các địa phương phát động. Số tiền Tổng công ty đã đóng góp cho công tác xã hội trong 5 năm qua là trên 40 tỷ đồng (trung bình mỗi năm khoảng 8 tỷ đồng). Riêng trong năm 2020, Tổng công ty đóng góp, hỗ trợ các công trình và các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 24 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Các đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Điện lực miền Trung thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm công tác cũng như đời sống lao động; tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ đối với đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội… tổ chức các hoạt động tình nguyện đến các địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo nên hiệu ứng tích cực, phong trào mạnh mẽ trong thanh niên công nhân.

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị của Tổng công ty, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ và các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và trong toàn Tổng công ty. Công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, qua đó đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; chấn chính những sai sót, hạn chế trong việc triển khai, tổ chức.

Đại diện các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trình bày tham luận tại Hội nghị 

Minh họa sinh động về những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty đã tham gia tham luận về tình hình tại đơn vị. Đồng chí Lê Hồng Cương – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Đà Nẵng trình bày tham luận “Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác tại Đảng bộ PC Đà Nẵng”; đồng chí Trần Khắc Tuấn – Bí thư Chi bộ Công ty CNTT Điện lực miền Trung trình bày tham luận “Giải pháp và hiệu quả của thực hiện chỉ thị 05 tại Chi bộ Công ty CNTT Điện lực miền Trung giai đoạn 2016-2021”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tâp thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung. Có 02 tập thể và 06 cá nhân được tặng thưởng Giấy khen của Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực miền Trung về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Một số hình ảnh nội dung khen thưởng tại Hội nghị:

Đ/c Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy và Đ/c Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng tập thể Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Lăk (Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung)

Trao thưởng và tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Nguyễn Đình Vỹ

17:24 - 28/04/2021  |  564 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU