EVNCPC: Đảm bảo trực điều độ, vận hành hệ thống điện và phòng, chống dịch COVID-19

09:01 - 13/05/2021  |  628 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 12/5/2021, EVNCPC tiếp tục chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai công tác trực điều độ, vận hành hệ thống điện và phòng, chống dịch trước tình hình dịch COVID-19 đang rất phức tạp.
EVNCPC: Đảm bảo trực điều độ, vận hành hệ thống điện và phòng, chống dịch COVID-19

EVNCPC yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiêm túc triển khai công tác trực điều độ, vận hành hệ thống điện và phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Thục Uyên)

Trên cơ sở thực tế tại các đơn vị về điều kiện ăn, nghỉ tập trung cho CBCNV, EVNCPC yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức, bố trí nhân viên vận hành tại phòng Điều độ/Trung tâm điều khiển, Tổ Thao tác lưu động TBA 110kV và các nhà máy điện trực theo chế độ 2 ca – 03 kíp và ở lại tập trung tại đơn vị sau ca trực.

Trường hợp phải bố trí một phần CBCNV làm việc từ xa và CBCNV không đi ca nghỉ tại nhà, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt và có biện pháp giám sát CBCNV nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế và địa phương, đặc biệt là khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn 5K và không tụ tập đông người; khuyến cáo CBCNV không ra ngoài, không đến bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh khác khi không cần thiết, nhằm đảm bảo sẵn sàng thay thế khi có nhân viên vận hành bị ảnh hưởng dịch bệnh không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực ca.

Đối với các nhân viên trực thao tác lưu động, nhân viên của Tổ/Đội Quản lý vận hành lưới điện thuộc các điện lực, nhân viên của Tổ Quản lý vận hành đường dây 110kV thuộc các Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, các Công ty Điện lực chia thành các nhóm, bố trí các ca trực, công việc phù hợp và thực hiện nghỉ tập trung tại trụ sở của điện lực, tổ/đội hoặc nhà nghỉ ca… Ngoài nhân viên trực chế độ ca kíp theo quy định, các nhân viên còn lại tiếp tục thực hiện công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa lưới điện theo phân công, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Phượng

09:01 - 13/05/2021  |  628 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU