Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều động phương tiện phục vụ SXKD

16:34 - 22/05/2021  |  1428 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã hoàn thành triển khai ứng dụng công cụ điều động và quản lý phương tiện tại địa chỉ http://quanlyxe.pctth.vn. Đây là một trong những nỗ lực của CBCNV Công ty trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động SXKD trong năm chủ đề 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.
Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều động phương tiện phục vụ SXKD

CBCNV theo dõi lịch điều động xe trên điện thoại di dộng

Với việc đẩy mạnh đưa máy móc thiết bị cơ giới hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất lao động, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hàng ngày điều động không dưới 20 lượt xe ô tô, xe tải và xe chuyên dụng các loại hỗ trợ hiệu quả trong việc di chuyển công tác, trực tiếp tham gia SXKD tại các đơn vị. Việc đăng ký phương tiện trước đây thực hiện thủ công thông qua hình thức ký số nội bộ trên ứng dụng CPC-eOffice giữa đơn vị đăng ký phương tiện và đơn vị quản lý phương tiện, từ đó việc điều động phân bổ phương tiện được gửi qua CPC-eOffice Chat vào cuối mỗi ngày. Với việc đăng ký phương tiện như trên sẽ gặp phải một số hạn chế như mất nhiều thời gian chờ để được biết lịch phân bổ xe, thời gian chờ lãnh đạo các đơn vị liên quan trình ký số…

Thông qua ứng dụng công cụ điều động và quản lý phương tiện tại địa chỉ http://quanlyxe.pctth.vn, người dùng sẽ sử dụng các công cụ có sẵn như đăng ký xe, duyệt đăng ký xe, theo dõi phiếu đăng ký xe để nhận được các thông tin kịp thời về điều động phương tiện và lái xe phù hợp, tương ứng với nhu cầu đăng ký mà vẫn đảm bảo rút ngắn thời gian đăng ký phương tiện. Đồng thời, đối với đơn vị quản lý phương tiện, việc điều động phương tiện sẽ đảm bảo trực quan, nhanh chóng và hiệu quả, giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi. Đặc biệt, với tính năng quản lý bảo dưỡng, bảo trì phương tiện trên ứng dụng quản lý xe, đơn vị quản lý phương tiện có thể theo dõi các thông tin và các cảnh báo về lần bảo dưỡng tiếp theo dựa vào số km sử dụng, số giờ gàu/cẩu sử dụng hay theo thời gian sử dụng. Cùng với đó, các thông tin về lái xe cũng được thống kê theo loại bằng lái, thời gian cấp, thời gian đến hạn hiệu lực của bằng lái…

Tại bất kỳ đâu, thông qua kết nối VPN, CBCNV Công ty đều có thể sử dụng ứng dụng quản lý phương tiện để đăng ký phương tiện, theo dõi lịch điều động phương tiện ngay trên điện thoại hay bất kỳ thiết bị cá nhân. Điều này thể hiện sự sẵn sàng về mặt công nghệ của tập thể CBCNV Công ty trong việc đáp ứng kịp thời, nhanh chóng yêu cầu làm việc từ xa trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

 
Lịch điều động xe thể hiện hằng ngày ở giao diện chính

Các chức năng trên ứng dụng Quản lý xe tuy không mới, nhưng lần đầu được triển khai đưa vào sử dụng tập trung trên ứng dụng nội bộ Công ty. Nỗ lực đó thể hiện sự quyết tâm trong việc ứng dụng CNTT vào từng lĩnh vực hoạt động SXKD tại đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong CBCNV, đặc biệt đối với nhân viên lái xe, là lực lượng lao động ít có cơ hội tiếp xúc với với các ứng dụng nội bộ Công ty.

Trước đây, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã chính thức đưa vào sử dụng Dashboard SXKD Công ty tại địa chỉ https://portal.pctth.vn để thống kê các chỉ tiêu về mảng công tác kinh doanh, quản lý kỹ thuật, kiểm tra giám sát và mua bán điện, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn theo số kế hoạch giao, số liệu thực hiện và so với cùng kỳ, tương ứng với Công ty và các điện lực trực thuộc. 

Hoàng Anh

16:34 - 22/05/2021  |  1428 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU