PC Quảng Trị đưa vào vận hành chương trình dự đoán sự cố thiết bị và cảnh báo thiếu dữ liệu ghép hóa đơn trên hệ thống RF-Spider

16:38 - 24/05/2021  |  1731 lượt xem

Chia sẻ
Hệ thống RF-Spider được đưa vào sử dụng đã mang lại lợi ích lớn trong công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác ghi chỉ số, ghép hóa đơn khách hàng tại đơn vị, công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện... Nhằm chủ động trong việc theo dõi, vận hành hệ thống, nắm bắt kịp thời các trường hợp có thể xảy ra sự cố về hệ thống hoặc thiết bị, PC Quảng Trị đã phối hợp cùng Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC) xây dựng chương trình dự đoán thiết bị gặp sự cố và cảnh báo thiếu dữ liệu ghép hóa đơn trên hệ thống RF-Spider.
PC Quảng Trị đưa vào vận hành chương trình dự đoán sự cố thiết bị và cảnh báo thiếu dữ liệu ghép hóa đơn trên hệ thống RF-Spider

Mô hình hoạt động chương trình tự động cảnh báo thiếu dữ liệu ghép hóa đơn và dự đoán thiết bị gặp sự cố trên hệ thống RF-Spider

Theo quy trình, hệ thống sẽ gửi tin nhắn (qua CPC-eOffice Chat) tự động cảnh báo đến cán bộ kỹ thuật quản lý hệ thống RF-Spider vào đầu giờ làm việc mỗi ngày, cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra danh sách các thiết bị được chẩn đoán gặp sự cố, sau đó, phối hợp với các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trường, xác minh tình trạng hoạt động của thiết bị và đưa ra phương án xử lý khắc phục. Ngoài ra, đối với một số sự cố thiết bị Offline bất thường, hệ thống sẽ gửi tin nhắn ngay lập tức đến cán bộ kỹ thuật.

Một số tính năng cảnh báo được thiết lập để thực hiện gửi tin nhắn (CPC-eOffice Chat) tự động cảnh báo:

+ Cảnh báo tình trạng hoạt động của Server Hes RF-Spider khi có sự cố xảy ra đối với chương trình phân tích hoặc HES thu thập số liệu.

+ Cảnh báo về tình trạng hoạt động các thiết bị trên lưới DCU/Router: Các thiết bị đang treo trên lưới nhưng bị treo/hỏng hoặc đang Online nhưng có tín hiệu RF không ổn định.

+ Cảnh báo về tình trạng thiếu dữ liệu ghép hóa đơn của các phiên ghi chỉ số (phải được thực hiện vào đầu ngày để kịp thời có phương án xử lý).

Một số hình ảnh của chương trình:

Chương trình gửi tin nhắn tự động đến cán bộ kỹ thuật quản lý hệ thống RF-Spider.

File dữ liệu dự đoán thiết bị gặp sự cố và thiếu dữ liệu ghép hóa đơn.

Chương trình tự động cảnh báo dự đoán thiết bị gặp sự cố và thiếu dữ liệu ghép hóa đơn trên hệ thống RF-Spider giúp cán bộ kỹ thuật quản lý chủ động thông tin về tình trạng hoạt động của hệ thống/thiết bị, đưa ra phương án kịp thời về kiểm tra, xử lý hệ thống/thiết bị một cách nhanh chóng; đồng thời mang lại hiệu quả công việc trong công tác quản lý, chăm sóc khách hàng khi rút ngắn thời gian kiểm tra hệ thống/thiết bị, đảm bảo ổn định thu thập dữ liệu công tơ khách hàng, tránh tình trạng thu thập số liệu bị gián đoạn.

Chương trình được vận hành dùng thử từ tháng 02/2021 và đến tháng 04/2021 đã được đưa vào sử dụng chính thức trên hệ thống RF-Spider của PC Quảng Trị. Việc đưa vào sử dụng chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải tiến được cách vận hành, kiểm tra hệ thống RF-Spider của PC Quảng Trị, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ SXKD của đơn vị.

ThaiTV

16:38 - 24/05/2021  |  1731 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7376 lượt xem