PC Kon Tum nỗ lực thực hiện phục vụ nhu cầu điện của nhân dân

10:46 - 02/06/2021  |  400 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, hệ thống lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum đã được quan tâm đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân trong tỉnh.
PC Kon Tum nỗ lực thực hiện phục vụ nhu cầu điện của nhân dân

Lưới điện xã Đắk Ruồng huyện Kon Rẫy được đầu tư bài bản

Từ các nguồn vốn khấu hao cơ bản của ngành điện, vốn vay trong nước, vốn vay nước ngoài, vốn ngân sách cấp… hệ thống lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum đã dần được cải tạo, nâng cấp và phát triển ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Có thể kể đến các dự án trọng điểm trong thời gian gần đây như dự án cấp điện nông thôn miền núi từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 do Sở Công Thương Kon Tum triển khai thực hiện từ nguồn vốn ngân sách địa phương và Trung ương phân bổ; dự án “Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Kon Tum” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (Dự án thành phần 2 - giai đoạn 1) do EVNCPC triển khai thực hiện. Quy mô dự án bao gồm xây dựng mới và cải tạo: 137 km đường dây trung áp, 56 km đường dây hạ áp, 49 trạm biến áp - tổng dung lượng 5.200kVA, di dời, đấu nối 3.630 công tơ với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng.

Thi công lưới điện thôn 1, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai

Chỉ tính riêng các dự án do PC Kon Tum triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt tổng giá trị hơn 420 tỷ đồng, bao gồm 71 công trình lưới điện có tổng khối lượng 353 km đường dây trung áp, 219 km đường dây hạ áp, 325 TBA - tổng dung lượng 64.236kVA. Trong phạm vi nguồn vốn được giao, Công ty đã thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên, trong đó có khu vực lưới điện nông thôn. Hàng năm, Công ty đã rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hoàn thiện, chống quá tải lưới điện; công trình cấp điện cho các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; cấp điện các cụm dân cư trên 30 hộ chưa có điện hoặc có điện một phần trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở khu vực huyện mới Ia H’Drai, để giải quyết một phần khó khăn cho các hộ dân.

Tổng số hộ dân được đầu tư cấp điện trong giai đoạn 2016-2020 là 9.675 hộ, trong đó có 2.029 hộ dân chưa có điện được cấp điện mới và 7.646 hộ dân được củng cố, tăng cường cấp điện với tổng chi phí đầu tư thực hiện hơn 163 tỷ đồng. Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng của PC Kon Tum đã góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển. Đến nay, tỉnh Kon Tum có 102 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia sử dụng, đạt tỷ lệ 100%; tổng số hộ dân có điện sử dụng là 145.330 hộ, đạt tỷ lệ 99,81%; có 85/85 xã (100%) đạt Tiêu chí số 4 về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

PC Kon Tum khắc phục thiệt hại sau bão lũ tháng 10 năm 2020

Trước các diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19, PC Kon Tum đã lập các phương án sản xuất kinh doanh, vận hành lưới điện tương ứng với các kịch bản và tình huống khác nhau của dịch bệnh để chủ động trong cung cấp điện. Trong thời gian qua, Công ty đã luôn bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian xảy ra thiên tai bão lũ, lưới điện bị thiệt hại nặng nề, Công ty đã nhanh chóng huy động lực lượng xung kích, vượt qua khó khăn trở ngại về giao thông, thời tiết, địa hình, khẩn trương khắc phục hậu quả và khôi phục cấp điện lại cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của PC Kon Tum là bảo đảm cung cấp điện kịp thời, đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong cung ứng điện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra tình trạng thiếu điện. Công ty cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tiêu thụ với điện thương phẩm dự kiến năm 2021 là 457 triệu kWh và đến năm 2025 là 658 triệu kWh, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,2%/năm.

Để hoàn thành mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, trong thời gian tới, PC Kon Tum tiếp tục thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng các công trình lưới điện. Thực tế, nhu cầu về xây dựng mới lưới điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum là rất lớn, luôn vượt quá khả năng thu xếp vốn của PC Kon Tum. Việc huy động vốn hàng năm của Công ty rất khó khăn, chỉ có 30% là vốn tự có từ nguồn vốn khấu hao cơ bản do EVNCPC phân bổ, còn lại 70% là vốn đi vay các ngân hàng thương mại trong nước. Hiện nay, tổng vốn đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp giai đoạn 2022-2025 của PC Kon Tum đã được EVNCPC phân bổ là 396 tỷ đồng (bao gồm vốn khấu hao cơ bản và vốn vay trong nước). Có thể thấy tổng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 không cao hơn giai đoạn 2016-2020 là mấy. Do khó khăn về vốn đầu tư, nên PC Kon Tum phải xem xét, rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên cho các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thiện chống quá tải lưới điện để bảo đảm an toàn vận hành và các công trình cấp điện cho các cụm dân cư chưa có điện.

Mặc dù khó khăn về vốn đầu tư và sự diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của EVNCPC, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và CBCNV, tin tưởng rằng PC Kon Tum sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phú Dũng

10:46 - 02/06/2021  |  400 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  22114 lượt xem