Đảng ủy CPCCPSC: Tổ chức kiểm tra giám sát tại các Chi bộ trực thuộc

09:53 - 08/06/2021  |  307 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát (KTGS) năm 2021, vừa qua đoàn công tác Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (Đảng ủy CPCCPSC) do ông Văn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CPCCPSC làm trưởng đoàn đã thực hiện KTGS tại các Chi bộ: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch Kỹ thuật, Tài chính Kế toán và Xí nghiệp Sửa chữa Thí nghiệm.
Đảng ủy CPCCPSC: Tổ chức kiểm tra giám sát tại các Chi bộ trực thuộc

Ông Văn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty làm việc với Chi bộ Tổ chức - Hành chính

Mục đích của đợt kiểm tra lần này là triển khai công tác KTGS cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế việc thực hiện tại các Chi bộ trực thuộc, từ đó củng cố và đưa công tác này đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức đảng cơ sở để gánh vác tốt nhiệm vụ được giao.

Các nội dung giám sát tập trung vào công tác chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ KTGS; xây dựng chương trình kế hoạch năm và phân công trách nhiệm thực hiện tại Chi bộ; công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, việc ghi chép sổ đảng viên, lưu trữ hồ sơ; việc triển khai phổ biến tuyên truyền Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của các cấp Đảng đến với Đảng viên; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là cán bộ chủ chốt; kiểm tra việc Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và một số công tác khác liên quan đến hoạt động tại Chi bộ cơ sở.

Đoàn UBKT Đảng ủy Công ty làm việc với Chi bộ Xí nghiệp Sửa chữa Thí nghiệm

Theo đánh giá của đoàn công tác, việc triển khai thực hiện công tác KTGS tại các Chi bộ cơ sở trong 6 tháng đầu năm có sự chuyển biến tích cực và đã đi vào nề nếp; nội dung tại các kỳ sinh hoạt được triển khai theo đúng quy định; triển khai đầy đủ các công văn, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp Đảng đến các Chi bộ. Việc ghi chép sổ họp của Chi bộ, từng đảng viên đầy đủ rõ ràng, chuyên đề sinh hoạt phong phú, có đầu tư nội dung và chú trọng về chất lượng. Bên cạnh đó, đoàn công tác UBKT Đảng ủy Công ty cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại liên qua đến các nội dung như sinh hoạt chuyên đề định kỳ, công tác ghi chép sổ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và đặc biệt là của đảng viên… để các Chi bộ khắc phục trong thời gian đến đễ sớm đưa các hoạt động tổ chức Đảng ổn định và đi vào nền nếp.

Chỉ đạo việc thực hiện công tác này thời gian đến, Trưởng đoàn công tác yêu cầu: “Cấp ủy Chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác KTGS tại Chi bộ mình và phải xem đây là nền tảng quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Mỗi đảng viên cần tự trau dồi, rèn luyện năng lực, ý chí và phát huy tính tiên phong của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu Chi bộ cần chú trọng cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên, người lao động và phát hiện nhiều nhân tố mới, tích cực, lao động sáng tạo hiệu quả đứng vào hàng ngũ của Đảng…”.

Hiện nay Công ty đang trong giai đoạn vượt khó, vừa chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19 vừa nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao, đảm bảo thu nhập cho người lao động, vai trò của các tổ chức Đảng, của công tác KTGS trong Đảng rất quan trọng, được xem là chìa khóa cho việc xây dựng nội bộ trong sạch, đoàn kết, cùng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bá Dũng

09:53 - 08/06/2021  |  307 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3898 lượt xem