PC Quảng Ngãi: 5 tháng tổ chức 6.193 lượt kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất

16:17 - 09/06/2021  |  97 lượt xem

Chia sẻ
Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình sản xuất kinh doanh, PC Quảng Ngãi chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất để đảm bảo công tác an toàn lao động tại đơn vị.
PC Quảng Ngãi: 5 tháng tổ chức 6.193 lượt kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất

Thực hiện vệ sinh hotline Trạm biến áp Khu công nghiệp Tịnh Phong

Trong 5 tháng đầu năm 2021, PC Quảng Ngãi đã tổ chức giám sát an toàn và kiểm tra hiện trường sản xuất 6.193 lượt công việc theo phiếu công tác và lệnh công tác. Qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý 07 trường hợp vi phạm. Trong đó, hầu hết các trường hợp vi phạm là do ý thức chấp hành quy trình, tuân thủ các quy định về ATLĐ của người lao động chưa cao, công tác chuẩn bị hiện trường sản xuất chưa đầy đủ, một số vị trí chức danh trong công tác chưa thực hiện đủ trách nhiệm của mình.

Vì vậy, sau mỗi một lần tham gia hiện trường sản xuất, các cán bộ an toàn chuyên trách của Công ty, đơn vị trực thuộc và người lao động tham gia trực tiếp hiện trường cùng ngồi lại, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để tránh tái diễn việc vi phạm cho những lần tham gia hiện trường tiếp theo. Vì vậy, đến nay, công tác giám sát an toàn và kiểm tra hiện trường sản xuất cũng đã đi vào nền nếp, số trường hợp vi phạm đã giảm rõ rệt theo từng năm.

Cùng với đó, chuyên môn đã phối hợp với Công đoàn Công ty thành lập đoàn kiểm tra, chấm điểm ATVSLĐ ở các đơn vị đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó, quy định kiểm tra an toàn vào đầu giờ làm việc tại các tổ, đội sản xuất đã được thực hiện đúng quy định. Trước khi ra hiện trường, mỗi CBCNV đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và thực hiện các biện pháp an toàn trước khi công tác. Chế độ kiểm tra việc vẽ sơ đồ hiện trường, lập phương án cắt điện, phân công từng vị trí công tác, nhắc lại những nội dung liên quan đến quy trình an toàn điện...được các bộ phận tham gia nhiệm vụ thực hiện một cách cẩn trọng, chu đáo.

Phúc Hưng

16:17 - 09/06/2021  |  97 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

CPCETC: Thí nghiệm máy biến áp theo phương pháp CBM

13:35 - 18/05/2021  |  3898 lượt xem