Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

08:15 - 28/07/2021  |  709 lượt xem

Chia sẻ
Công đoàn Việt Nam là một tổ chức được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam.
Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ảnh minh họa

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra. Công đoàn Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là ngày nào?

Ngày 28 tháng 7 năm 1929, hội nghị đại biểu Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất họp tại trụ sở của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ số 15 Hàng Nón, Hà Nội đã thông qua chương trình, điều lệ và phương hướng hoạt động của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và bầu ra Ban Chấp hành lâm thời do Nguyễn Đức Cảnh phụ trách.

Đại hội quyết định xuất bản Báo Lao động làm cơ quan thông tin, tuyên truyền và Tạp chí “Công hội Đỏ” làm cơ quan lý luận truyền bá quan điểm, chủ trương của Công hội Đỏ trong giai cấp công nhân. Năm 1983, Đại hội V Công đoàn Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã từng trải qua khá nhiều lần thay đổi tên tổ chức: 

- Công hội Đỏ (1929 - 1935)

- Nghiệp đoàn Ái hữu (1935 - 1939)

- Hội Công nhân Phản đế (1939 - 1941)

- Hội Công nhân Cứu quốc (1941 - 1946)

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961)

- Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988)

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (từ 1988 đến ngày nay).

Đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Ảnh: Internet)

Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo xu hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều biến đổi về cơ cấu số lượng và chất lượng. Nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam chính là xây dựng, thúc đẩy giai cấp công nhân trở thành "ngọn cờ đầu" trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là lực lượng chủ lực quyết định sự phát triển của kinh tế, xã hội của đất nước.

Công đoàn Việt Nam là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng cần thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh; xây dựng tổ chức Công đoàn VN vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; tổ chúc các hoạt động nữ công, tài chính, kiểm tra, đối ngoại.

Để kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trên khắp cả nước có rất nhiều hoạt động, phong trào thi đua... được tổ chức. Bên cạnh các hoạt động truyền thống như mít tinh, hội thảo, hội nghị biểu dương những Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp, trong dịp này, các cấp lãnh đạo Công đoàn các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng tiến hành thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và trao các phần quà ý nghĩa cho các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”... 

EVNCPC

08:15 - 28/07/2021  |  709 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU