Điện lực Quế Sơn: Từng bước chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS

13:13 - 30/07/2021  |  302 lượt xem

Chia sẻ
Với mục tiêu số hoá, tự động hoá các hoạt động sản xuất - kinh doanh tại đơn vị, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động từng bước hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ những tháng đầu năm 2021, Điện lực Quế Sơn đã khởi đầu chuyển đổi số bằng việc số hoá dữ liệu quản lý kỹ thuật trên chương trình PMIS.
Điện lực Quế Sơn: Từng bước chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS

Phần mềm PMIS

Phần mềm PMIS được triển khai xây dựng từ năm 2017 đến nay đã hoàn thiện và là phần mềm lõi trong công tác quản lý kỹ thuật, được xây dựng trên nền tảng số hoá toàn bộ cơ sở dữ liệu lưới điện theo dạng cây sơ đồ nguyên lý, chi tiết đến từng vị trí, làm cơ sở cho việc cập nhật dữ liệu và liên kết với các chương trình khác thay thế cho các công việc trước đây thực hiện bằng giấy tờ, thủ công có tính chất định kỳ, lặp lại gây khó khăn cho công tác lưu trữ và tổng hợp dữ liệu.

Nhận thức được những lợi ích lâu dài chương trình mang lại, đến nay, Điện lực đã chuẩn xác tất cả các thông số, thiết bị, tình trạng vận hành đồng nhất với số liệu quản lý kỹ thuật, liên kết với chương trình kiểm tra hiện trường (KTHT) phục vụ kiểm tra định kỳ đường dây và TBA với số lượng 907 lượt kiểm tra không giấy, phát hiện và xử lý kịp thời 63/133 tồn tại trên lưới điện, là cơ sở cho việc lập các kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng hàng năm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tập trung số hoá hồ sơ quản lý kỹ thuật, cập nhật lên chương trình hơn 4955 file lý lịch, thông số vận hành thiết bị, trong đó nhóm đường dây trung thế 1852 file, nhóm TBA 3102 và nhóm khác 97 file tài liệu.


   
Kiểm tra định kỳ lưới điện bằng chương trình thay cho phiếu kiểm tra giấy trước đây

Đặc biệt, trong năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện áp dụng sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM), đơn vị cũng đã tiến hành thí nghiệm 99 MBA, kịp thời phát hiện và thay thế 03 MBA có chỉ số CHI xấu, lập kế hoạch bảo dưỡng hơn 15 MBA tại hiện trường, góp phần nâng cao độ tin cậy, giảm sự cố trên lưới điện.

Việc khai thác hiệu quả chương trình PMIS và đồng bộ với các chương trình ứng dụng khác đã từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật, tăng năng suất lao động và góp phần hiện thực hoá mục tiêu chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và PC Quảng Nam nói riêng.

Nguyễn Hữu Quân

13:13 - 30/07/2021  |  302 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU