PC Bình Định hướng dẫn trực tuyến sử dụng phân hệ KTGSMBĐ hệ thống CMIS 3.0

13:50 - 02/08/2021  |  229 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 23/7/2021, PC Bình Định đã tổ chức lớp hướng dẫn trực tuyến sử dụng phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) trên hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 3.0 cho hơn 40 CBNV làm công tác kinh doanh, tổ KTGSMBĐ tại 09 điện lực trực thuộc và các CBNV phòng KTGSMBĐ Công ty. Lớp hướng dẫn với mục đích giúp cho các CBNV thực hiện được các nghiệp vụ tính toán truy thu, bồi thường và phối hợp kiểm soát số liệu với bộ phận lập hóa đơn của đơn vị trước khi ký phát hành hóa đơn tiền điện.
PC Bình Định hướng dẫn trực tuyến sử dụng phân hệ KTGSMBĐ hệ thống CMIS 3.0

Hướng dẫn trực tuyến tính toán bồi thường vi phạm sử dụng điện trên phân hệ KTGSMBĐ (trong hệ thống CMIS 3.0)

Từ tháng 7/2021, các điện lực thực hiện tự ký phát hành hóa đơn, do đó các CBNV tại điện lực phải lập tính toán truy thu, bồi thường trên phân hệ KTGSMBĐ trong hệ thống CMIS 3.0. Sau khi tính toán xong, chương trình sẽ tự động kết nối dữ liệu sang phân hệ lập hóa đơn, nhân viên phát hành hóa đơn sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ tính toán do bộ phận tính toán truy thu, bồi thường gửi sang và ký phát hành hóa đơn. Đây là điểm khác biệt trong việc tính toán truy thu, bồi thường so với trước đây, mà CBNV phụ trách công tác này tại các điện lực phải lưu ý thực hiện.

Qua lớp tập huấn, các CBNV trực tiếp quản lý, theo dõi công tác phát hành hóa đơn tại điện lực đã nắm chắc các kiến thức cần thiết để sử dụng phân hệ KTGSMBĐ trên hệ thống CMIS 3.0. Qua đó có thể giúp họ thực hiện tốt các nghiệp vụ tính toán truy thu, bồi thường và phối hợp kiểm soát số liệu với bộ phận lập hóa đơn của đơn vị trước khi ký phát hành hóa đơn tiền điện.

Quốc Việt

13:50 - 02/08/2021  |  229 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU