CPCNPMU: Đóng điện ngăn xuất tuyến 174 tại TBA 110kV Đại Lộc

13:01 - 05/08/2021  |  256 lượt xem

Chia sẻ
Vào lúc 17h00’ ngày 31/7/2021, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu đóng điện xung kích thành công ngăn xuất tuyến (NXT) 174 tại TBA 110kV Đại Lộc, thuộc dự án Mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc – Đà Nẵng.
CPCNPMU: Đóng điện ngăn xuất tuyến 174 tại TBA 110kV Đại Lộc

Ngăn xuất tuyến 110kV tại TBA 110kV Đại Lộc

Dự án Mạch 2 đường dây (ĐD) 110kV Đại Lộc – Đà Nẵng được EVNCPC phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 2610/QĐ-EVNCPC ngày 03/04/2020, với tổng mức đầu tư được duyệt 61,8 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng của công trình này là nâng cao khả năng truyền tải công suất trên tuyến đường dây 110kV Đà Nẵng - Đại Lộc, để giải tỏa công suất các nguồn thủy điện trong khu vực lên lưới điện quốc gia; đảm bảo khả năng cấp điện cho các TBA 110kV trong khu vực, giai đoạn hiện tại và tương lai, đồng thời đảm bảo nguồn điện được vận hành an toàn, ổn định và lâu dài, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo phù hợp chế độ vận hành TBA 110kV không người trực theo quy định của EVN. Quy mô dự án bao gồm xây dựng mới NXT174 tại TBA 110kV Đại Lộc và xây dựng tuyến ĐD mạch 2 từ TBA 500kV Đà Nẵng đến TBA 110kV Đại Lộc với chiều dài tuyến 14,9km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Hạng mục NXT174 tại TBA 110kV Đại Lộc gồm lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn đường dây tại phần đất dự phòng đã được chuẩn bị từ trước tại TBA 110kV Đại Lộc, nhằm đấu nối cho ĐD mạch 2 Đại Lộc – Đà Nẵng. Mặc dù công trình thi công trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc di chuyển từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam rất khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, CPCNPMU đã liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện cho phép vào địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Đồng thời, CPCNPMU luôn bám sát công trường, tích cực đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ và thí nghiệm. Với sự đồng thuận của chính quyền địa phương, CPCNPMU và các đơn vị liên quan đã có thể vào địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện công tác thi công, đóng điện NXT 110kV thành công vào ngày 31/7/2021.

Việc đóng điện thành công NXT174/TBA 110kV Đại Lộc tạo tiền đề cho việc đấu nối đưa toàn bộ công trình vào vận hành, kế hoạch sắp tới, CPCNPMU sẽ đăng ký bố trí đợt cắt điện lần 02 trong tháng 08/2021 để thi công xây dựng mới ĐD mạch 2 Đại Lộc – Đà Nẵng, hoàn thành đóng điện hoàn thiện công trình đảm bảo tiến độ  EVNCPC giao.

Võ Minh Đức

13:01 - 05/08/2021  |  256 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU