Đà Nẵng: Các ca bệnh nhiễm Covid-19 trong ngày 8/8 và địa điểm liên quan

08:06 - 09/08/2021  |  833 lượt xem

Chia sẻ
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về trường hợp các ca bệnh nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 08/8/2021, cụ thể:

I. Thông tin chung:

1. Trường hợp bệnh nhân T.V.D (206098)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1983

- Địa chỉ: Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Du lịch (từ khi dịch đến nay làm tháo dỡ nhà)

- Đối tượng: Lấy mẫu xét nghiệm mở rộng hộ gia đình phường Thọ Quang. Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/8/2021

2. Trường hợp bệnh nhân P.H (206099)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1955

- Địa chỉ trọ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Buôn bán (đại lý nước)

- Đối tượng lấy mẫu: XNMR Hộ gia đình phường Thọ Quang

3. Trường hợp bệnh nhân P.H.K (206100)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1988

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Phụ hồ (đã nghỉ được 2 tuần).

- Đối tượng: Xét nghiệm mở rộng hộ gia đình phường Thọ Quang. Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 ngày 01/8/2021

4. Trường hợp bệnh nhân N.T.T (206101)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm:1995

- Địa chỉ: Sơn Trà,Tp Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Công nhân Công ty Thủy Sản Miền Trung

-Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm mở rộng hộ gia đình phường Thọ Quang. Bệnh nhân xét nghiệm mẫu gộp 02 lần Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/7/2021 (tại công ty).

5. Trường hợp bệnh nhân N.H.Q.H (206102)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2018

- Địa chỉ nhà trọ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Đối tượng lấy mẫu: Khám bệnh tại bệnh viên Phụ Sản Nhi

6. Trường hợp bệnh nhân L.T.M (206103)

- Giới tính:Nữ. - Sinh năm: 2003

- Địa chỉ: Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: học sinh.

- Đối tượng: F1 (con) của F0 N.T.C (142479). Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS- CoV-2 vào ngày 30/7/2021, 02/8/2021.

7. Trường hợp bệnh nhân N.T.Y (206104)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1981

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Buôn bán rau hành trên đường Nguyễn Phan Vinh

- Đối tượng lấy mẫu:Lấy mẫu hộ gia đình phường Thọ Quang, Sơn Trà. Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2ngày 29/7 và 01/8/2021.

8. Trường hợp bệnh nhân N.T.N.D (206105)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1984

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Bán bột bánh canh chợ Mai

- Đối tượng: Xét nghiệm hộ gia đình phường Thọ Quang. Bệnh nhân hay nói chuyện với F0 V.T.K.T(177997) bán trứng ở chợ Mai. Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/7/2021và ngày 02/8/2021.

9. Trường hợp bệnh nhân P.V.A (206106)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1951

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm khu phong tỏa liên quan đến F0 H.C (161784) phường Nại Hiên Đông.

10. Trường hợp bệnh nhân N.T.M (206107)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1957

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Buôn bán (bán trầu cau ở chợ Nại Hiên Đông).

- Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm khu phong tỏa liên quan đến F0 H.C (161784) phường Nại Hiên Đông. Bệnh nhân đã có 2 lần lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả Âm tính với SARS-CoV-2vào ngày 28/7/2021 và ngày 31/7/2021.

11. Trường hợp bệnh nhân L.T.H (206108)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1944

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Đan lưới

- Đối tượng: Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hộ gia đình liên quan đến F0 H.C (161784). Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 ngày 31/7/2021.

12. Trường hợp bệnh nhân Đ.V.T (206109)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1971

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp:Thợ máy nổ, đã nghỉ được 3 tháng

- Đối tượng lấy mẫu: Khu phong tỏa liên quan F0 H.C (161784). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV- 2 ngày 31/7/2021.

13. Trường hợp bệnh nhân T.T.C (206110)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm:1983

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Buôn bán cái tại bến cá Thọ Quang (nghỉ bán từ ngày 11/7/2021).

- Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu khu phong tỏa liên quan đến F0 H.C (161784). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 30/7/2021 Âm tính với SARS-COV-2.

14. Trường hợp bệnh nhân T.R (206111)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2005

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu khu phong tỏa liên quan đến F0 H.C (161784). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ngày 31/7/2021 Âm tính với SARS-COV-2.

15. Trường hợp bệnh nhân T.T.L (206112)

- Giới tính: Nam - Sinh năm:1982

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Xây dựng

- Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm mở rộng khu vực phong tỏa Nại Hiên Đông liên quan F0 H.C (161784). Bệnh nhân có 01 lần xét nghiệm kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/7/2021.

16. Trường hợp bệnh nhân N.T.T (206113)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1985

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH Ngọc Vũ

- Đối tượng lấy mẫu: Khu phong tỏa liên quan F0 H.C (161784). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 01 lần Âm tính với SARS-CoV- 2 ngày 31/7/2021.

17. Trường hợp bệnh nhân T.T.A.D (206114)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2011

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: học sinh

- Đối tượng: Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hộ gia đình liên quan đến F0 H.C (161784). Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/7/2021

18. Trường hợp bệnh nhân T.T.A.T (206115)

- Giới tính: nữ - Sinh năm: 2016

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: còn nhỏ, ở nhà

- Đối tượng: Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hộ gia đình liên quan đến F0 H.C (161784). Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/7/2021

19. Trường hợp bệnh nhân T.T (206116)

- Giới tính: Nam - Sinh năm:1928

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm mở rộng khu vực phong tỏa Nại Hiên Đông liên quan F0 H.C (161784)

20.Trường hợp bệnh nhân N.V.L (206117)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1980

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Thợ nề

- Đối tượng: mẫu chùm nghi ngờ lấy lại mẫu khu phong toả liên quan F0 H.C (161784)

21. Trường hợp bệnh nhân M.Đ.H.H (206118)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2006

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: lấy mẫu tại khu vực Tổ 40, phường phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

22.Trường hợp bệnh nhân V.T.P.H (206119)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1971

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Bán cá dạo (thường chở xe máy đến bán cá dạo trước Chợ Cồn, Đà Nẵng).

- Đối tượng lấy mẫu: mẫu chùm nghi ngờ lấy lại mẫu lẻ tại khu vực Tổ 40, phường phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân đã 03 lần có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2vào ngày 21/7/2021, 26/7/2021 và ngày 05/8/2021

23. Trường hợp bệnh nhân T.T.B.T (206120)

- Giới tính: Nữ - Năm sinh: 1991

- Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non

- Địa chỉ: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của F0 mẹ T.T.H (BN 124566). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào các ngày 29/7/2021, 31/7/2021.

24. Trường hợp bệnh nhân P.T.B.C (206121)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2016

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Đối tượng lấy mẫu: F1 con của F0 P.Đ.N.K (170399) và F0 T.T.T.T (170398). Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS– CoV-2 vào các ngày 02/8 và 04/8/2021

25.Trường hợp bệnh nhân H.T.H (206122)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2003

- Địa chỉ: Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (Phòng trọ)

- Nghề nghiệp: Công nhân công ty thủy sản Hải Thành, địa chỉ số 09 Vân Đồn, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Đối tượng: Bệnh nhân là F1 của F0 P.T.H (170349). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 03, 04/8/2021

26.Trường hợp bệnh nhân N.V.T (206123)

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 1974

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của F0 Vợ T.T.N (170368), con gái N.T.T (170370) và cháu gái N.N.T.N (170369). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần Âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 03/8/2021, 04/8/2021.

27.Trường hợp bệnh nhân V.T.M.H (206124)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1985

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Bán hàng, đã nghỉ làm từ cuối tháng 4 đến nay.

- Đối tượng: F1 (hàng xóm) của F0 P.T.L (170364) F0 N.V.H (170363). Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm cho kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/8/2021 và ngày 04/8/2021.

28.Trường hợp bệnh nhân P.T.H (206125)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1982

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Buổi sáng bán cá tại vỉa hè chợ Mới, quận Hải Châu. Buổi chiều bán gà tại chợ Chiều, quận Sơn Trà.

- Đối tượng: F1 (mẹ) của F0 L.T.T.A (190240). Bệnh nhân đã có 1 lần xét nghiệm cho kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/8/2021.

29. Trường hợp bệnh nhân: Đ.T.L (206126)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1969

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty cổ phần Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước, địa chỉ Số 02 Bùi Quốc Hưng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 (Mẹ) sống cùng nhà với F0 P.V.Đ(200804). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/8/2021

30. Trường hợp bệnh nhân N.T.N.D (206127)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1998

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Công nhân Công ty Scavi tại địa chỉ Lô 17, đường số 5, khu công nghiệp An Đồn

- Đối tượng: F1 của F0 Đ.V.D (200802) (chồng)

31. Trường hợp bệnh nhân M.Đ.T (206128)

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 2010

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Địa chỉ: Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của Mẹ là F0 D.T.U (BN số 185175) và Bố là F0 M.T (190264). Tiếp xúc lần cuối vào ngày 04/8/2021

32. Trường hợp bệnh nhân P.N.N.B (206129)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2014

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 P.P.Đ (177993)

33. Trường hợp bệnh nhân P.P.H.L (206130)

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 2012

- Nghề nghiệp: Học Sinh

- Địa chỉ: Cẩm Lệ, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của F0 T.T.H (BN 124566), và ở cùng phòng cách ly với mẹ T.T.B.T (206120).Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 02 lần Âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 29/7/2021, 31/7/2021.

34. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.H (206131)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm:1940

- Địa chỉ: Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.

- Đối tượng lấy mẫu: F1(mẹ) của F0 N.T.N (161791). Tiếp xúc lần cuối cùng vào ngày 31/7/2021. Bệnh nhân đã có 02 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/8/2021, 06/8/2021.

35. Trường hợp bệnh nhân P.T.T (206132)

- Giới tính: Nam - Năm sinh:1999

- Nghề nghiệp: Cắt tóc

- Địa chỉ: Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (con rể) của F0 P.T.L (170361).Tiếp xúc lần cuối cùng vào ngày 01/8/2021, tại nhà bệnh nhân. Bệnh nhân đã có 01 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 04/8/2021.

36. Trường hợp bệnh nhân V.T.H (206133)

- Giới tính: Nam. - Sinh năm: 2009

- Địa chỉ: quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: về từ vùng dịch (Ngày 24/7/2021: BN cùng mẹ đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, hiện đang ly tại khách sạn Seven Sea, Sơn Trà, Đà Nẵng từ 24/7/2021 đến nay. Bệnh nhân có 03 lần Kết quả xét nghiệm mẫu lẻ bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng: Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/7/2021, 28/7/2021 và 31/7/2021).

37.Trường hợp bệnh nhân P.T.T.V (206134)

- Giới tính: Nữ. - Sinh năm: 1995

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Công nhân (BN đã nghỉ làm gần 03 tháng nay).

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 P.T.T.H(177986), tiếp xúc lần cuối cùng vào ngày 01/8/2021. Bệnh nhân có 02 lần Kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 02/8/2021 và 05/8/2021

38. Trường hợp bệnh nhân M.Đ.A.K (206135)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2019

- Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 M.N.C.Đ (185144), M.Đ.K.P (185145), M.Đ.K.P (185146)

39. Trường hợp bệnh nhân P.T.G (206136)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm:1973

- Địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Bán cá chợ Hòa Khánh

- Đối tượng lấy mẫu: F1của F0 H.T.C (190267). Bệnh nhân đã có 04 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/7/2021, 29/7/2021, 01/8/2021và ngày 04/8/2021.

40. Trường hợp bệnh nhân P.T.H (206137)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm:1963

- Địa chỉ: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Nội trợ

- Đối tượng lấy mẫu: Tiếp xúc hàng ngày với Đ.C.T (200829). Bệnh nhân đã có 04 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/7/2021, 23/7/2021, 26/7/2021và ngày 29/7/2021.

41. Trường hợp bệnh nhân N.Đ.M.Q (206138)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2019

- Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp:Trẻ nhỏ.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 T.T.H (BN số 69955. Bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/7/2021, 20/7/2021, 23/7/2021 và 29/7/2021.

42. Trường hợp bệnh nhân T.T.A.H (206139)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1971

- Địa chỉ: Thanh Khê, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Buôn bán (hàng điện nước)

- Đối tượng lấy mẫu: Xét nghiệm khu phong tỏa 205 Nguyễn Như Hạnh. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/7/2021, 27/7/2021 và 03/8/2021.

43. Trường hợp bệnh nhân T.T.T (206140)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1978

- Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Công nhân công ty may Ba Sao - Địa chỉ: đường số 6, khu công nghiệp Hòa Khánh.

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 Đ.T.T (BN 101536). Ngày 25/7/2021: Bệnh nhân đến TTYT phường Hòa Hiệp Nam khai báo y tế. Tại đây, tiếp xúc gần với F0 F0 Đ.T.T (BN 101536) cùng đến khai báo y tế). Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả: Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/7/2021, 01/8/2021 và 04/8/2021.

44. Trường hợp bệnh nhân N.T.H (206141)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1970

- Địa chỉ thường trú: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Buôn bán cá ở cảng Thọ Quang (nghỉ từ ngày 13/7/2021).

- Đối tượng tiếp xúc: F1 của F0 P.V.N (185161). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày (21/7, 03/8, 06/8/2021).

45. Trường hợp bệnh nhân P.T.K.O (206142)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2004

- Địa chỉ thường trú: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Ở nhà.

- Đối tượng tiếp xúc: F1 của F0 P.V.N (185161). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 03/8/2021

46. Trường hợp bệnh nhân L.T.T.L (206143)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1991

- Địa chỉ trọ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Bán hàng online

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân có triệu chứng nên lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính vào các ngày 31/7/2021, 04/8/2021.

47. Trường hợp bệnh nhân V.T.T (206144)

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 1977

- Nghề nghiệp: Buôn bán

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của F0 P.Đ.H (154336). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 02 lần Âm tính với SARS-CoV-2vào các ngày 01/8/2021, 04/8/2021.

48. Trường hợp bệnh nhân P.T.N.H (206145)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1983

- Địa chỉ: Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Lao động tự do

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của F0 P.T.C (154343). Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2ngày 01/8 và 04/8/2021.

49. Trường hợp bệnh nhân V.T.K.N (206146)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2004

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: F1 của mẹ N.T.T (142514). Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2ngày 31/7 và 03/8/2021.

50. Trường hợp bệnh nhân N.A.P (206147)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 1988

- Địa chỉ: Sơn Trà

- Nghề nghiệp: làm chả cá

- Đối tượng: F1 (con trai) tiếp xúc hằng ngày với mẹ F0 N.T.T (142510).Bệnh nhân ở cùng phòng tại khu cách ly với F0 N.T.T.P (161824)(dương tính ngày 01/8/2021) và F0 L.T.C.D (185207) (dương tính ngày 4/8/2021). Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 01/8 và 05/8/2021

51. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.T.N (206148)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2015

- Địa chỉ: Sơn Trà Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ.

- Đối tượng: F1 của F0 Đ.V.T (142509) và F0 N.T.T (142510). Bệnh nhân ở cùng phòng tại khu cách ly với F0 N.T.T.P (161824)(dương tính ngày 01/8/2021) và F0 L.T.C.D (185207) (dương tính ngày 4/8/2021). Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2vào các ngày 01/8 và 4/8/2021.

52. Trường hợp bệnh nhân H.T.K.C (206149)

- Giới tính: Nữ. - Sinh năm: 1985

- Địa chỉ: quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Lao động tự do (nghỉ làm ở nhà hơn 1 tháng nay).

- Đối tượng lấy mẫu: hộ gia đình khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

53. Trường hợp bệnh nhân L.T.T (206150)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1979

- Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Buôn bán chợ An Hải Đông (chợ An Cư )

- Đối tượng lấy mẫu: Đại diện hộ gia đình Hoà Hải

54. Trường hợp bệnh nhân T.T.H (206151)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1959

- Địa chỉ: quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Bán thịt tại Chợ Non nước

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (con) sống cùng nhà của F0 M.T.T (BN 101527). Tiếp xúc lần cuối cùng vào sáng 25/7/2021. Bệnh nhân đã có 03 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 26/7, 28/7 và 31/7/2021).

55. Trường hợp bệnh nhân P.T.D (206152)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1995

- Địa chỉ: quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Thất nghiệp

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (con) sống cùng nhàcủa F0 M.T.T (BN 101527). Tiếp xúc lần cuối cùng vào sáng 26/7/2021. Bệnh nhân đã có 03 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 26/7, 28/7 và 31/7/2021).

56. Trường hợp bệnh nhân T.T.V.A (206153)

- Giới tính: Nữ. - Sinh năm: 1990

- Địa chỉ: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng tại khu đô thị Phú Mỹ An, Hoà Hải, NHS, Đà Nẵng.

- Đối tượng: F1 (con dâu) của F0 T.T.M (190252). Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/8 và 5/8/2021.

57. Trường hợp bệnh nhân L.N.M.C (206154)

- Giới tính:Nữ. - Sinh năm: 2021

- Địa chỉ: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: còn nhỏ.

- Đối tượng: F1 (cháu) của F0 T.T.M (190252).Bệnh nhân đã có 02 lần xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 vào ngày 4/8 và5/8/2021. Xét nghiệm ngày 07/8/2021 dương tính với SARS- CoV-2.

58.Trường hợp bệnh nhân P.T.D.N (206155)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2002

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Sinh viên

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (cháu) F0 P.H (206099) và F0 P.H.K (206100).

59.Trường hợp bệnh nhân P.T.D.Q (206156)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2001

- Địa chỉ trọ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Ở nhà

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (cháu) của F0 P.H (206099) và F0 P.H.K (206100). Bệnh nhân có kết quả Âm tính với SARS-CoV-2, nhưng không nhớ ngày (bệnh nhân chỉ nhớ thời điểm trước khi khu vực Thọ Quang bị phong tỏa)

60. Trường hợp bệnh nhân P.P.T (206157)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2012

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng: F1 (con) của F0 P.H (206099) và F0 P.H.K (206100).

61. Trường hợp bệnh nhân P.P.Đ (206158)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2010

- Địa chỉ: quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng: F1 (con) của F0 P.H (206099) và F0 P.H.K (206100).

62. Trường hợp bệnh nhân N.V.T (206159)

- Giới tính: Nam - Sinh năm: 2004

- Địa chỉ trọ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân (BN) là F1 của F0 là Dì N.T.Y (206104) sống chung nhà. BN đã có 01 lần xét nghiệm Âm tínhvới SARS-CoV-2vào ngày 01/8/2021

63. Trường hợp bệnh nhân P.M.T (206160)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2021

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân (BN) là F1 của bà ngoại N.T.Y (206104)và mẹ là P.T.D.Q (206156)

64. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.K.Q (206161)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1980

- Địa chỉ: Thọ Quang, Sơn Trà

- Nghề nghiệp: bán cá chợ Thọ Quang (đã nghỉ từ ngày 27/7/2021)

- Đối tượng: Bệnh nhân đến trạm y tế khai báo triệu chứng được lấy mẫu test nhanh dương tính. Bệnh nhân đã có 02 lần cho kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/7/2021 và 02/8/2021

65. Trường hợp bệnh nhân N.H.D.M (206162)

-Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2011

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: ở nhà

- Đối tượng: F1 (chị) của F0 N.H.Q.H (206102)

66. Trường hợp bệnh nhân H.T.C (206163)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 1984

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Bán cá tại Chợ Mai (Cá lấy từ Chồng đi biển về để bán).

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (chị) của F0 N.H.Q.H (206102) . Bệnh nhân có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 ngày 28/7/2021.

67. Trường hợp bệnh nhân H.T.D.N (206164)

- Giới tính: Nữ - Sinh năm: 2014

- Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ, ở nhà

- Đối tượng lấy mẫu: F1 (con) của F0 (Mẹ) H.T.C (206163)

68. Trường hợp bệnh nhân P.T.H (206165)

- Giới tính: Nữ - Năm sinh: 1955

- Nghề nghiệp: Buôn bán rau chợ Nam Ô

- Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Đối tượng: F1 của F0 em dâu Đ.T.T (BN 101536). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần vào các ngày 26/7/2021, 29/7/2021, 30/7/2021.

Theo Tổng đài 1022 Đà Nẵng

08:06 - 09/08/2021  |  833 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42177 lượt xem