Tin pháp chế: Trả lương ngừng việc cho người lao động liên quan đến dịch bệnh Covid-19

10:43 - 12/08/2021  |  4154 lượt xem

Chia sẻ
Việc trả lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ) trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 vừa được Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) có văn bản số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019.
Tin pháp chế: Trả lương ngừng việc cho người lao động liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Ảnh minh họa

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp dẫn đến ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay NLĐ hay do nguyên nhân khách quan) để xác định việc trả lương ngừng việc cho NLĐ, cụ thể:

- Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

- Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

- Nếu không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm,… thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

2. Văn bản số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 hướng dẫn đối với trường hợp NLĐ phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) NLĐ phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iv) NLĐ phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động, cụ thể mức lương được hưởng như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Võ Chí Sỹ

10:43 - 12/08/2021  |  4154 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU