Gia Lai: Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp làm việc với Đảng bộ PC Gia Lai

13:29 - 24/08/2021  |  495 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Đảng bộ PC Gia Lai nhằm nắm bắt tình hình của tổ chức cơ sở đảng từ sau Đại hội đảng đến nay. Đoàn công tác do đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối.
Gia Lai: Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp làm việc với Đảng bộ PC Gia Lai

Đồng chí Văn Đình Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Quý - UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Gia Lai thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của Đảng bộ Công ty, về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại đơn vị từ thời điểm Đại hội Đảng bộ đến nay.

Theo đó, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng năm, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ đã đề ra nghị quyết, đề ra chương trình hành động phù hợp. Toàn đơn vị đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ổn định tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, tác phong phục vụ. Lực lượng đảng viên trong đảng bộ gương mẫu, đi đầu trên mọi mặt trận của đơn vị. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch, năm 2020 xếp thứ 3 trong khối các Công ty Điện lực. Trong năm 2021, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chủ đề của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và chủ đề của EVNCPC là “Phục hồi và phát triển”.

Về công tác xây dựng đảng, từ sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong đơn vị an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác cao với âm mưu phá hoại, chia rẽ của địch; triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Cấp ủy đảng đã đề ra các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Đảng bộ, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hoạt động trong năm. Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên được cấp ủy thường xuyên quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển 18 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ có 285 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 267 đồng chí và đảng viên dự bị 18 đồng chí, biên chế sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc.

Công tác kiểm tra giám sát được UBKT Đảng ủy Công ty thực hiện nghiêm túc; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kiểm tra 03 chi bộ và 03 đồng chí đảng viên; giám sát 01 chi bộ và 01 đồng chí đảng viên, đạt kế hoạch đề ra. Các chi bộ trực thuộc đã giám sát được 104 đồng chí đảng viên và kiểm tra đảng viên chấp hành được 104 đồng chí đảng viên. Đảng ủy Công ty lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, hằng năm đạt vững mạnh.

Công tác an sinh xã hội cũng được tích cực thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: đóng góp các Quỹ của tỉnh, tặng quà hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ công tác phòng chống Covid với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được của Đảng bộ PC Gia Lai trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Đảng bộ PC Gia Lai là một trong những Đảng bộ lớn trong Khối doanh nghiệp, có số lượng đảng viên viên và quần chúng đông, thực hiện nhiệm vụ chính trị nặng nề. Để lãnh đạo xuyên suốt, đồng bộ giữa nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đối với các Chi bộ, các đơn vị trực thuộc. Những sáng kiến trong lao động sản xuất cũng như những giải pháp thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp là một trong những việc làm thiết thực, đúng theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021 đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Ban lãnh đạo Công ty đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ cơ sở vững mạnh đã góp phần cùng với Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ PC Gia Lai, đồng chí Văn Đình Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Thường trực Đảng ủy Khối trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để Đảng bộ Công ty hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PC Gia Lai khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Thuận

13:29 - 24/08/2021  |  495 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU