Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

13:02 - 01/10/2021  |  1643 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty Điện lực Quảng Trị ngày càng được đẩy mạnh, từng bước góp phần nâng cao hiệu suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

Quy trình huấn luyện trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng hình ảnh

Công tác đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống điện trên địa bàn với chất lượng ổn định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Công ty Điện lực Quảng Trị nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và thừa hưởng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, trong đó là sự phát triển của khoa học về dữ liệu lớn cũng như trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực tiễn đã có những bước tiến vượt bậc. Việc ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là chìa khóa đưa doanh nghiệp vào cánh cửa hội nhập quốc tế.

Ngành điện cũng không nằm ngoài quy luật đó, trong những năm qua Công ty Điện lực Quảng Trị đã không ngừng nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào các hoạt động SXKD trong các lĩnh vực tự động hóa trong công tác vận hành, kiểm tra, đánh giá chất lượng mạng lưới điện trên địa bàn, quản lý đầu tư xây dựng, dịch vụ khách hàng. Cụ thể trong 2 năm vừa qua, Công ty đã tiến hành nghiên cứu vào trí tuệ nhân tạo, máy học, các thuật toán học sâu Deep learning trong công tác tự động hóa phát hiện các đối tượng quan tâm trong công trình nhằm nâng cao công tác tự động giám sát chất lượng xây dựng công trình, phát hiện các hiện tượng bất thường của hệ thống đường dây, trạm biến áp trên lưới điện đang vận hành bằng hình ảnh.

Có thể kể đến một số chương trình như chương trình tự động kiểm tra các đối tượng quan tâm trong hình ảnh được chụp và lữu trữ trên hệ thống quản lý đầu tư xây dựng (EVN-IMIS), chương trình đã giúp tự động hóa kiểm tra, phân tích hàng ngàn bức ảnh được chụp hàng năm tại các công trình đầu tư và giúp xác minh được các đối tượng cần quan tâm, thay thế được việc làm thủ công trước đây. Chương trình tự động phát hiện nhiệt bất thường bằng hình ảnh chụp từ các thiết bị đang mang điện trên lưới điện cũng là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, chương trình tự động phân tích và đưa ra các cảnh báo giúp cho các cán bộ kỹ thuật có các giải pháp phù hợp để xử lý các điểm bất thường đó nhằm ngăn ngừa các sự cố điện có thể xảy ra.

Mô hình xử lý nhận dạng ảnh nhiệt

Ông Lê Công Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin PC Quảng Trị cho biết: “Lĩnh vực thị giác máy tính (Vision Computer) nhằm giúp máy tính có được khả năng nhìn và hiểu giống như con người. Để thực hiện được việc này, chúng ta phải xây dựng mô hình, chuẩn hóa dữ liệu, gán nhãn đối tượng và thực hiện huấn luyện cho chương trình nhận diện các đối tượng chính xác cao. Sau đó mới đưa vào vận hành chính thức trên chương trình”.

Công ty Điện lực Quảng Trị cũng là đơn vị đi sớm một bước trong việc tham gia nghiên cứu lĩnh vực này, và được các đơn vị cấp trên ghi nhận có nhiều giải pháp được đề xuất triển khai nhân rộng. Điển hình là chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện hình ảnh trong các bước thi công lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, nhận diện tự động camera nhiệt cho các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào SXKD mới là bước đầu và là xu hướng tất yếu lâu dài, dần dần con người sẽ tự động hóa các bước thủ công trong những phần việc máy móc có thể đảm nhiệm được. Công việc này không thể đòi hỏi hoàn thành một sớm một chiều mà phải trải qua nhiều quá trình, nghiên cứu, điều chỉnh, phát triển mới mang đến nhiều hiệu quả, góp phần lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng điện năng, cung cấp ổn định và liên tục nhằm phục vụ tốt mục đích phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh năng lượng quốc gia.

Văn Thái

13:02 - 01/10/2021  |  1643 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7376 lượt xem